.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Ολα τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζονται για τον ορθόδοξο γάμο


1. Θα απευθυνθείτε ο καθένας στην ενορία του και θα ζητήσει πιστοποιητικό αγαμίας επικυρωμένα από τον Μητροπολίτη της Μητροπόλεως στην οποία ανήκει.

2.Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την κοινότητα που υπάγεσθε.

3.Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 105.

4.Σε περίπτωση διαζυγίου του ενός ή και των δύο θα προσκομισθεί το πρωτότυπο διαζευκτήριο εκκλησιαστικού ή πολιτικού γάμου.

5.Εάν πριν είχε τελεστεί πολιτικός¨ γάμος¨ θα προσκομισθεί η πράξη του.

6.Παράβολο Γάμου από την Δ.Ο.Υ. των 18 ευρώ.

7.Φωτοτυπία των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων.

8.Δημοσίευση σε καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας της αναγγελίας του γάμου, απόκομμα της οποίας θα έχετε μαζί σας.

9.VISA για τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

10.Εάν ένας εκ των δύο είναι άλλου δόγματος θα προσκομίσουν συμβουλαιογραφική πράξη οτι τα τέκνα τους θα βαπτισθούν Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

11.Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α)

 12.Τα χαρτιά   γάμου που βγαίνουν εκτός Σαντορίνης έχουν στην Ιερά Μητρόπολη Θήρας 3 μήνες ισχύει
πηγή