Όλο και πιο αργότερα σέρνουν τον χορό του Ησαία ή περνούν την εισόδου στο δημαρχείο οι νέοι άνθρωποι.
Η οικονομική κρίση και η ύφεση που πλήτει παγκοσμίως τις χώρες έχει σαν αποτελέσμα άνδρες και γυναίκες είτε να καθυστερούν να παντρευτούν είτε να μην το κάνουν καθόλου.
Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτελούν οι χώρες όπως η Ινδία και το Αφγανιστάν όπου οι γάμοι γίνονται σε πολύ μικρές ηλίκες.