Η πορνείαις πρότερον μεμεστωμένη παντοίαις... υψώθης εν Χριστώ , δια βίου και πράξεως, Βασιλείας Ουρανού φανείσα νύμφη Μαρία πάνσεμνε.

(από το συναξάρι της Ε Κυριακής των Νηστειών)


Όταν επισκέφθηκε ο γέροντας Ιερώνυμος τους αγίους Τόπους είχε πνευματική συγκομιδή..Όλα τού είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση και ποτέ δεν σταμάτησε να διηγείται ό,τι είχε δεί εκεί. Κατάπληκτος έμεινε από την αγριότητα τού τόπου εκεί όπου επί σαράντα χρόνια ασκήτεψε η οσία Μαρία η Αιγυπτία Έλεγε μάλιστα το εξής:

«Αν εκείνη η γυναίκα ασθενές σκεύος , κατόρθωσε τόσα τι να πούμε εμείς!

Η μετάνοια, ο ζήλος και η αγάπη προς τον Θεό δίνουν μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο. Δεν φεύγει ο νούς μου από τον τόπο όπου έζησε η οσία. Πολύ άγριος τόπος.»

(Σωτηρίας Νούση, ο Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης, σελ 45)


πηγή