.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Γέρων Παΐσιος:Τί νὰ λέμε σὲ ὅσους κατηγοροῦν εὔκολα κληρικούς
Ρωτήσαμε μιὰ μέρα τὸν Γέροντα γιὰ τὸ ἑξῆς πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε: «Γέροντα, μᾶς λέτε συνέχεια νὰ ἔχουμε καλὸ λογισμό, θὰ σᾶς ποῦμε ὅμως, μία περίπτωση, γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς συμβουλεύετε νὰ ἀπαντοῦμε. Ἔρχονται μερικοὶ ἄνθρωποι καὶ μᾶς λένε:

Ὁ τάδε ἱερέας παίρνει πολλὰ λεφτὰ ἀπὸ τὰ μυστήρια, ὁ δεῖνα καπνίζει πολλλὰ τσιγάρα καὶ πηγαίνει στὰ καφενεῖα, ὁ ἄλλος λένε πὼς εἶναι ἀνήθικος καί, γενικά, βγάζουν ἕνα δριμὺ κατηγορητήριο ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ μάλιστα παρουσιάζουν μαζὶ κι ἀποδείξεις τῶν ὅσων λένε. Σ' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τί μποροῦμε νὰ λέμε;»


Τότε, ὁ Γέροντας ἄρχισε νὰ μᾶς λέει: «Γνώρισα ἐκ πείρας ὅτι σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ οἱ ἄνθρωποι εἶναι χωρισμένοι σὲ δύο κατηγορίες. Τρίτη δὲν ὑπάρχει -ἢ στὴ μία θὰ εἶναι ἢ στὴν ἄλλη. Ἡ μία, λοιπόν, κατηγορία τῶν ἀνθρώπων μοιάζει μὲ τὴ μύγα. Ἡ μύγα ἔχει τὴν ἑξῆς ἰδιότητα: νὰ πηγαίνει πάντα καὶ νὰ κάθεται σὲ ὅ,τι βρώμικο ὑπάρχει. Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἕνα περιβόλι εἶναι γεμάτο λουλούδια, ποὺ εὐωδιάζουν, καὶ σὲ μία ἄκρη τοῦ περιβολιοῦ κάποιο ζῶο ἔχει κάνει μία ἀκαθαρσία, τότε μιὰ μύγα, πετώντας μέσα σ' αὐτὸ τὸ πανέμορφο περιβόλι, θὰ πετάξει πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἄνθη καὶ σὲ κανένα δὲν θὰ καθίσει. Μόνο ὅταν δεῖ τὴν ἀκαθαρσία, τότε ἀμέσως θὰ κατέβει καὶ θὰ καθίσει πάνω σ' αὐτὴν καὶ θὰ ἀρχίσει νὰ τὴν ἀνασκαλεύει, ἀναπαυόμενη στὴ δυσωδία ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὸ ἀνακάτεμα αὐτὸ καὶ δὲ θὰ ξεκολλᾶ ἀπὸ ἐκεῖ.


Ἂν τώρα ἔπιανες μιὰ μύγα, καὶ αὐτὴ μποροῦσε νὰ μιλήσει καὶ τὴ ρωτοῦσες νὰ σοῦ πεῖ μήπως ξέρει ἂν πουθενὰ ὑπάρχουν τριαντάφυλλα, τότε ἐκείνη θὰ ἀπαντοῦσε πὼς δὲ γνωρίζει κἄν τί εἶναι αὐτά. Ἐγώ, θὰ σοῦ πεῖ, ξέρω πὼς ὑπάρχουν σκουπίδια, τουαλέτες, ἀκαθαρσίες ζώων, μαγειρεῖα, βρωμιές. Ἡ μία λοιπὸν μερίδα τῶν ἀνθρώπων μοιάζει μὲ τὴ μύγα. Εἶναι ἡ κατηγορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχει μάθει πάντα νὰ σκέφτεται καὶ νὰ ψάχνει νὰ βρεῖ ὅ,τι κακὸ ὑπάρχει, ἀγνοώντας καὶ μὴ θέλοντας ποτὲ νὰ σταθεῖ στὸ καλό.


Ἡ ἄλλη κατηγορία τῶν ἀνθρώπων μοιάζει μὲ τὴ μέλισσα. Ἡ ἰδιότητα τῆς μέλισσας εἶναι νὰ βρίσκει καὶ νὰ κάθεται σὲ ὅ,τι καλὸ καὶ γλυκὸ ὑπάρχει. Ἂς ποῦμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς σὲ μία αἴθουσα, ποὺ εἶναι γεμάτη ἀκαθαρσίες ἔχει κάποιος τοποθετήσει σὲ μία γωνιὰ ἕνα λουκούμι. Ἂν φέρουμε ἐκεῖ μία μέλισσα, ἐκείνη θὰ πετάξει και δὲν θὰ καθήσει πουθενὰ ἕως ὅτου βρεῖ τὸ λουκούμι καὶ μόνον ἐκεῖ θὰ σταθεῖ.


Ἂν πιάσεις τώρα τὴ μέλισσα καὶ τὴ ρωτήσεις ποῦ ὑπάρχουν σκουπίδια, αὐτὴ θὰ σοῦ πεῖ ὅτι δὲ γνωρίζει, θὰ σοῦ πεῖ ἐκεῖ ὑπάρχουν γαρδένιες, ἐκεῖ τριανταφυλλιές, ἐκεῖ θυμάρι, ἐκεῖ μέλι, ἐκεῖ ζάχαρη, ἐκεῖ λουκούμια καὶ γενικὰ θὰ εἶναι γνώστης ὅλων τῶν καλῶν καὶ θὰ ἔχει παντελῆ ἄγνοια ὅλων τῶν κακῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη ὁμάδα, τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ ἔχουν καλοὺς λογισμοὺς καὶ σκέπτονται καὶ βλέπουν τὰ καλά.


Ὅταν σ' ἕνα δρόμο βρεθοῦν νὰ περπατοῦν δύο ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὶς δύο αὐτὲς κατηγορίες, τότε φτάνοντας στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου ἕνας τρίτος ἔκανε τὴν «ἀνάγκη» του, ὁ ἄνθρωπος τῆς πρώτης κατηγορίας, θὰ πάρει ἕνα ξύλο καὶ θ' ἀρχίσει νὰ σκαλίζει τὶς ἀκαθαρσίες. Ὅταν, ὅμως περάσει ὁ ἄλλος, τῆς δεύτερης κατηγορίας, ποὺ μοιάζει μὲ τὴ μέλισσα, προσπαθεῖ νὰ βρεῖ τρόπο νὰ τὶς σκεπάσει μὲ χῶμα καὶ μὲ μία πλάκα, γιὰ νὰ μὴν αἰσθανθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι περαστικοὶ τὴ δυσωδία αὐτή, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς βρωμιές». Καὶ κατέληξε ὁ Γέροντας:


«Ἐγὼ σὲ ὅσους ἔρχονται καὶ μοῦ κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους -καὶ μὲ δυσκολεύουν- τοὺς λέω αὐτὸ τὸ παράδειγμα καὶ τοὺς ὑποδεικνύω νὰ διαλέξουν σὲ ποιὰ κατηγορία θέλουν νὰ βρίσκονται καὶ ἀναλόγως νὰ ψάξουν νὰ βροῦν καὶ τοὺς ἀνάλογους ἀνθρώπους τῆς κατηγορίας τους».

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Γέροντας Παΐσιος - Οἱ πειρασμοὶ στὶς γιορτὲςΓέροντα, γιατί στὶς γιορτὲς συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός;
- Δὲν ξέρεις; Στὶς γιορτὲς ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι ἔχουν χαρὰ καὶ κερνοῦν, δίνουν εὐλογίες, δῶρα πνευματικὰ στοὺς ἀνθρώπους.
Ἐδῶ οἱ γονεῖς κερνοῦν, ὅταν γιορτάζουν τὰ παιδιά, ἡ οἱ βασιλεῖς χαρίζουν ποινές, ὅταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο, οἱ Ἅγιοι γιατί νὰ μὴν κεράσουν; Μάλιστα ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν κρατάει πολὺ καὶ βοηθιοῦνται πολὺ οἱ ψυχές. Γι’ αὐτὸ ὁ διάβολος, ἐπειδὴ τὸ ξέρει αὐτό, δημιουργεῖ πειρασμούς, γιὰ νὰ στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ θεία δῶρα καὶ νὰ μὴ χαροῦν οὔτε νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν γιορτή. Καὶ βλέπεις, μερικὲς φορὲς στὴν οἰκογένεια, ὅταν σὲ μία γιορτὴ ἑτοιμάζονται ὅλοι νὰ κοινωνήσουν, τοὺς βάζη ὁ πειρασμὸς νὰ μαλώσουν, καὶ ὄχι μόνο δὲν κοινωνοῦν, ἀλλὰ οὔτε στὴν ἐκκλησία πηγαίνουν.
Τὰ φέρνει ἔτσι τὰ πράγματα τὸ ταγκαλάκι, ὥστε νὰ στερηθοῦν ὅλη τὴν θεία βοήθεια. Αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ στὴν δική μας, τὴν καλογερικὴ ζωή. Πολλὲς φορὲς τὸ ταγκαλάκι, ἐπειδὴ γνωρίζει ἐκ πείρας ὅτι θὰ βοηθηθοῦμε πνευματικὰ σὲ κάποια γιορτή, ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἢ μᾶλλον ἀπὸ τὴν παραμονή, δημιουργεῖ ἕναν πειρασμὸ- σὰν πειρασμὸς ποὺ εἶναι- καὶ μᾶς χαλάει ὅλη τὴν διάθεση. Μπορεῖ λ.χ. νὰ μᾶς βάλει νὰ φιλονικήσουμε μὲ ἕνα ἀδελφό, καὶ ὕστερά μας θλίβει, μᾶς τσακίζει ψυχικὰ καὶ σωματικά. Ἔτσι, δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν γιορτὴ μὲ τὸν χαρούμενο τρόπο τῆς δοξολογίας. Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅμως, ὅταν δὴ ὅτι δὲν δώσαμε ἐμεῖς ἀφορμή, ἀλλὰ...

αὐτὸ ἔγινε μόνον ἀπὸ φθόνο τοῦ πονηροῦ, μᾶς βοηθάει.

Καὶ ἀκόμη πιὸ θετικὰ μᾶς ὠφελεῖ, ὅταν ἐμεῖς παίρνουμε ταπεινὰ τὸ σφάλμα ἐπάνω μας καὶ δὲν κατηγοροῦμε ὄχι μόνον τὸν ἀδελφό μας ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν μισόκαλο διάβολο, διότι ἡ δουλειὰ τοῦ αὐτὴ εἶναι: νὰ δημιουργεῖ σκάνδαλα καὶ νὰ σκορπᾶ κακότητα, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα Θεοῦ πρέπει νὰ σκορπᾶ εἰρήνη καὶ καλοσύνη

πηγή

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Πέθανε αφού έφερε στον κόσμο δίδυμα!

Η γυναίκα του Jay Snyder, Michal Lura Friedman, προσπαθούσε επί επτά χρόνια να μείνει έγκυος και όταν τελικά τα κατάφερε η χαρά της ήταν απερίγραπτη.

Πριν από ένα μήνα έφερε στον κόσμο δύο υγιέστατα μωράκια. Πέντε ώρες όμως μετά τον τοκετό η 44χρονη μητέρα εξέπνευσε και τα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας της οικογένειας ξαφνικά άλλαξαν!

Ο 41 ετών Jay πλέον είχε μείνει μόνος και έπρεπε μέσα στην τραγωδία που ζούσε να φροντίσει τα δίδυμα βρέφη Jackson και Reverie.

Οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν καισαρική στην άτυχη μητέρα, τρεις ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο, γιατί εμφάνισε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Λίγη ώρα αφότου έφερε στον κόσμο τα παιδιά της η γυναίκα εμφάνισε αιμορραγία, την οποία οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

«Ένα από τα πράγματα που δε μπορώ να χωνέψω είναι ότι δεν είχε καν την ευκαιρία να κρατήσει στην αγκαλιά της τα παιδιά της» είπε ο Jay στη New York Daily News.

«Τα κράτησαν από πάνω της, τα είδε, μου χαμογέλασε αλλά λόγω των φαρμάκων δεν καταλάβαινε ακριβώς τι συμβαίνει. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά δε θα νιώσουν ποτέ την αγάπη της, την αγάπη που μόνο εκείνη μπορούσε να τους προσφέρει».

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης: "Ο γάμος είναι θεμέλιο της κοινωνίας για να λύεται τόσο γρήγορα"


Ένταση προκλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή τις ενστάσεις που διατύπωσε ο υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης, κατά την παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου για την Δικαιοσύνη. Η παρέμβαση του υπουργού προκάλεσε την αυστηρή παρατήρηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου να μην εγείρονται ενστάσεις με τέτοιο τόνο. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου τόνισε ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται «σε βαθιά κρίση».Το «θερμό επεισόδιο» ξεκίνησε την ώρα που στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητούνταν η δυνατότητα ταχύτερης λύσης του έγγαμου βίου.

«Αυτά που συζητάμε είναι αξιακά θέματα για το κόμμα μου! Ο γάμος είναι θεμέλιο της κοινωνίας για να λύεται τόσο γρήγορα» είπε με ένταση ο κ. Βορίδης.

Προς απάντηση ήρθε η τοποθέτηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου. «Το νομοσχέδιο συμβάλλει στην αποσυμφόρηση φυλακών και δικαστηρίων. Ας μην κραυγάζουν αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη» είπε.

Ο υπουργός Υποδομών ανταπάντησε: «Δεν είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι κυβέρνηση τριών εταίρων. Άρα να λαμβάνετε υπόψη τις ανησυχίες και τις γνώμες όλων μας. Ποιοι είναι οι κραυγάζοντες;».

-«Πρόσεχε πως μιλάς εδώ μέσα!», αντέδρασε οργισμένος ο κ. Βενιζέλος.

-«Θα μιλάω όπως θέλω!», αντέτεινε ο κ. Βορίδης.

-«Θα μπορούσες να πεις όσα πρεσβεύεις με διαφορετικό ύφος» συνέστησε ο υπουργός Οικονομικών για να απαντήσει ο υπουργός Υποδομών:

-«Εντάξει, θα πω τα ίδια με διαφορετικό ύφος».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ενοχλημένος ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος: «Σας παρακαλώ! Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση κατ’ αυτόν τον τρόπο! Εδώ συζητάμε κάποιες προτάσεις και πρ΄ςπει να γίνεται διάλογος», είπε για να προσθέσει με νόημα: «Όταν υπάρχουν διαφωνίες από δύο ή τρεις υπουργούς δεν σημαίνει ότι θα μπλοκάρεται ένα νομοσχέδιο…».

Το νομοσχέδιο

Αναφερόμενος στην καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης, ο υπουργός επισήμανε ότι «στη χώρα μας δεν έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε αρνησιδικία», η οποία επιδεινώνεται και «συμβάλλει αποφασιστικά στην επικράτηση πολύμορφης ανομίας και ατιμωρησίας».

«Δεν μπορεί να υπάρξει επιείκεια και ανοχή σε αυτό το φαινόμενο» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, γιατί δεν διαβρώνει μόνο τον κοινωνικό ιστό, δεν υπονομεύει μόνο τους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη στην οικονομική ζωή και την ανάπτυξη.

Ακόμη, ο υπουργός «χαρτογράφησε» τη σημερινή κατάσταση στον χώρο της Δικαιοσύνης και παρουσίασε στους συναδέλφους του στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τα προβλήματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και τις συνέπειές τους.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε: «Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές του Έλληνα συνταγματικού νομοθέτη, ούτε στις προσδοκίες του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.

Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:

1) Από το 1997 μέχρι σήμερα, η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 360 υποθέσεις για υπερβολικές καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, από όλα τα δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά.

2) Υπάρχει υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε η χώρα μας, γιατί καθυστέρησε η έκδοση απόφασης 27 ολόκληρα χρόνια.

3) Καταδικαστήκαμε σχετικά και έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα 8.420.822 ευρώ για χρηματικές αποζημιώσεις και ηθική ικανοποίηση με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4) Η Ελλάδα κατέχει το θλιβερό προνόμιο να είναι τέταρτη κατά σειρά μεταξύ των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που συστηματικά και κατ' επανάληψη παραβιάζει τον εύλογο χρόνο στην απονομή της Δικαιοσύνης.

5) Μόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκαν 288.739 μηνύσεις το δικαστικό έτος 2010-2011. Εισήχθησαν στα Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία 117.247 υποθέσεις. Κατά την έναρξη του τρέχοντος έτους εκκρεμούσαν προς εκδίκαση, στο Τριμελές 46.510, στο Μονομελές 88.564, στα Ασφαλιστικά 7.541, στο Τριμελές Ανηλίκων 157 και στο Μονομελές Ανηλίκων 1.743 υποθέσεις. Στα Τριμελή Πλημμελειοδικεία με εξαίρεση τα Αυτόφωρα, δεν εκδικάζονται κατά μέσο όρο πάνω από 10 υποθέσεις.

6) Για τις πολιτικές υποθέσεις το προηγούμενο δικαστικό έτος 2010-2011 εισήχθησαν 196.623 και εκδόθηκαν 132.870 αποφάσεις.

7) Για τα Διοικητικά Δικαστήρια το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ανέρχονταν τον Ιούλιο του 2011 σε 466.219. Έως τις 20.7.2011 εκκρεμούσαν 165.452 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

8) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι εκκρεμείς υποθέσεις το 2010 ανέρχονται σε 35.631, το 2009 ήταν 31.699 και από αυτές περαιώθηκαν οι 8.700.

9) Στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι εκκρεμείς για προσδιορισμό υποθέσεις από το 2005 μέχρι τις 30.9.2011 ανέρχονταν σε 30.365».

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των νέων υποθέσεων (καθορισμός δικασίμων) η κατάσταση είναι «εξίσου δραματική», υπογράμμισε ο Παπαϊωάννου και προσέθεσε: «Στο Πρωτοδικείο Αθηνών στα ασφαλιστικά μέτρα χορηγείται δικάσιμος για τον Ιούνιο του 2012, στις μισθωτικές διαφορές για τον Οκτώβριο του 2013, στις εργατικές διαφορές για τον Ιούνιο του 2014, στην τακτική διαδικασία για τον Οκτώβριο του 2015, στα συναινετικά διαζύγια για τον Ιανουάριο του 2013, στις εμπορικές διαφορές για τον Φεβρουάριο του 2015 και στις διατροφές για τον Ιανουάριο του 2013».

«Ακόμη πιο δραματική» είναι η κατάσταση στα Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τον προσδιορισμό των νέων υποθέσεων, ανέφερε ο υπουργός.

Ειδικότερα, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ο προσδιορισμός νεοεισερχομένων υποθέσεων, δηλαδή ο ορισμός δικάσιμου γίνεται έπειτα από τρία χρόνια, στο Διοικητικό Εφετείο μετά από ενάμισι χρόνο και στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά μέσο όρο μετά από δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι «στο πλαίσιο των γενικότερων διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα μας, και αυτό καλείται να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση, προτεραιότητα αποτελεί και η ριζική αναμόρφωση του αργού και άδικου δικαιϊκού μας συστήματος, αφού, πλέον των άλλων, είναι αναγκαίος όρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι «μέχρι την τελευταία στιγμή ψήφισης του νομοσχεδίου είναι ανοιχτός σε διάλογο και παρατηρήσεις που τυχόν θα υποβληθούν, σε επιμέρους ζητήματα», τονίζοντας, όμως, παράλληλα και ιδιαίτερα ότι «δεν θα υποχωρήσει στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου».

Συναινετική λύση του γάμου με κοινή δήλωση

Εν τω μεταξύ, προωθείται, μεταξύ άλλων, συναινετική λύση του γάμου με κοινή δήλωση και συμφωνία των συζύγων στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Επίσης, επιβάλλονται ταχύτατες διαδικασίες προσδιορισμού και έκδοσης αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και περιορίζονται σημαντικά οι λόγοι και οι αφορμές αναβολής στα δικαστήρια.πηγή

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Συζυγία ἀρετῆς καὶ μωρίας


Ἰωάν. Κορναράκη, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν


Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπόκτηση μιᾶς ἀρετῆς δὲν εἶναι πάντοτε ἕνα ἁπλὸ ἐγχείρημα, δηλ. εὔκολη καὶ αὐτονόητη κατάκτηση. Χρειάζεται ἕνας μεγάλος βαθμὸς ἐγρηγόρσεως καὶ νήψεως στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κατάκτηση μιᾶς ὁποιασδήποτε ἀρετῆς, ἐπειδὴ κάθε ἀρετὴ ζευγαρώνεται πολὺ εὔκολα μὲ τὴν ἀντίθετή της κακία

Σὲ κάθε ἀρετὴ ἀντιστοιχεῖ ἡ ἀντίθετη πρὸς αὐτὴν κακία καὶ δὲν εἶναι συχνὰ δύσκολο, ἀγωνιζόμενος κάποιος γιὰ τὴν κατάκτηση μιᾶς ἀρετῆς, νὰ ὀλισθήσει στὴν ἀντίθετή της κακία. Αὐτὴν τὴν πραγματικότητα τὴν περιγράφει ὡς ἑξῆς ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης (τῆς Κλίμακος).

«Μερικὲς φορὲς καθὼς ἀντλούσαμε νερὸ ἀπὸ τὶς πηγὲς ἀντλήσαμε μαζὶ μὲ αὐτό, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, καὶ ἕνα βάτραχο. Παρόμοια πολλὲς φορές, καθὼς καλλιεργοῦμε τὶς ἀρετές, ὑπηρετοῦμε καὶ τὶς κακίες ποὺ χωρὶς νὰ φαίνονται εἶναι συμπλεγμένες μαζί τους. Ἐπὶ παραδείγματι: Μὲ τὴν φιλοξενία συμπλέκεται ἡ γαστριμαργία, μὲ τὴν ἀγάπη ἡ πορνεία, μὲ τὴν φρόνηση ἡ πονηρία, μὲ τὴν πραότητα ἡ ὑπουλότητα καὶ ἡ νωθρότητα καὶ ἡ ὀκνηρία… Μὲ τὴν σιωπὴ ἡ διδασκαλικὴ ὑπεροψία… Σὲ ὅλα δὲ αὐτὰ ἀκολουθεῖ σὰν κοινὸ κολλύριο ἢ μᾶλλον δηλητήριο, ἡ κενοδοξία».

Στὴν περίπτωση ἑπομένως ποὺ ὁ πνευματικός, καλοπροαίρετος ἀγωνιστής, δὲν ἐφαρμόζει τὴν ἐγρήγορση καὶ νήψη, κινδυνεύει νὰ ἐμπλακεῖ στὴν παγίδα κάποιας κακίας χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ, ἐπειδὴ ὁ νοῦς του καὶ ὁ λογισμὸς του εἶναι προσηλωμένος στὴν ἀπόκτηση κάποιας σημαντικῆς ἀρετῆς, χωρὶς τὴν ὑποψία τῆς πιθανότητας κάποιας διολισθήσεώς του στὴν ἀντίθετη ἢ παραπλήσια πρὸς αὐτὴν κακία. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀββὰς Θαλάσσιος θὰ παρατηρήσει ὅτι: «Δίπλα σὲ ὅλες τὶς ἀρετὲς εἶναι φυτεμένες οἱ κακίες• καὶ μάλιστα τόσο κοντά, ὥστε οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι νὰ βλέπουν ἀκόμη καὶ τὶς ἀρετὲς ὡς κακίες».

Καὶ ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ ἁγίου Θαλασσίου δείχνει ἐπίσης ὅτι ἡ ἐπιδίωξη μιᾶς ἀρετῆς εἶναι συνδεδεμένη μὲ πολλοὺς κινδύνους ἐκτροπῆς τοῦ πνευματικοῦ ἀγωνιστῆ στοὺς σκολιοὺς δρόμους τῆς κακίας. Καὶ μάλιστα ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος φαίνεται πράγματι νὰ εἶναι τὸ «δηλητήριο» τῆς κενοδοξίας, δεδομένου ὅτι κάθε κακία ὑπηρετεῖ τὴν φιλαυτία τὴν ἐγωλατρία καὶ γενικῶς τὴ στήριξη τῆς ἀτομικῆς δαιμονικῆς ἀξιώσεως γιὰ κάθε εἴδους «θεοείδειαν», ὑλόφρονα καὶ γεώδη ἢ πνευματική», στὰ πλαίσια τῆς δαιμονικῆς ὑποβολῆς- «καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί».

Ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ ἀσκητὴς μᾶς δίνει τὴν εἰκόνα τῆς συζυγίας, τῆς σύμπλεξης ἀρετῆς καὶ κακίας στὴν ἀδυναμία τῶν πέντε μωρῶν παρθένων, τῆς γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, νὰ εἰσέλθουν μαζὶ μὲ τὸν νυμφίο στὴ χαρὰ τῶν γάμων, ἐπειδὴ δὲν προνόησαν νὰ ἔχουν μαζί τους ἐπαρκὲς ἔλαιον γιὰ τὶς λαμπάδες τους, ἀφοῦ ὑπῆρχε πάντοτε ἡ πιθανότητα νὰ χρονίσει ὁ ἐρχομὸς τοῦ νυμφίου.

Ἀλλὰ ποιὰ ἦταν ἄραγε ἡ κακία ποὺ διέπραξαν οἱ χαρακτηρισθεῖσες ἤδη ὑπὸ τοῦ Κυρίου ὡς μωρὲς παρθένες;

Κατὰ τὸν ὅσιο Πατέρα, ἡ κακία ἡ ὁποία ἀμαύρωσε τὸ κατόρθωμα τῆς παρθενίας τῶν πέντε νεαρῶν γυναικῶν ἦταν ἡ φιλοχρηματία, ἡ ὁποία τοὺς στέρησε τὴ δυνατότητα νὰ κοσμήσουν τὴν παρθενικὴ ψυχή τους μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τῆς εὐσπλαχνίας πρὸς τὸν πάσχοντα ποικιλοτρόπως πλησίον καὶ συγχρόνως τὶς ἐμπόδισε νὰ εἰσέλθουν στὴ χαρὰ τῶν γάμων μὲ τὸν νυμφίο.

Ἔτσι οἱ μωρὲς παρθένες παρουσιάζουν μία ἀντίφαση, τὴν ὁποία ὁ ὅσιος Νεῖλος προβάλλει μὲ τὰ ζωηρὰ χρώματα μιᾶς ὡς μὴ ὤφειλε συμπεριφορᾶς.

Εἶναι βέβαια γεγονὸς ὅτι, κατὰ τὸν ὅσιο Πατέρα, οἱ μωρὲς παρθένες ἀπεδύθησαν σ’ ἕνα σκληρὸ ἀγώνα γιὰ νὰ κατακτήσουν τὴν ἀρετὴ τῆς παρθενίας• «ἐνίκησαν τὴν τυραννίδα τῆς φύσεως, ἐχαλίνωσαν μαινόμενη ἐπιθυμία, κατέσβεσαν τὴν καιόμενη φλόγα τῆς ἡδονῆς, ἐφίμωσαν μὲ τὴ δύναμη τοῦ πνευματικοῦ νόμου τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, ἐπάτησαν, χωρὶς νὰ βλαβοῦν στὸ παραμικρό, τοὺς καιόμενους ἄνθρακες τῶν ἐρεθισμῶν πρὸς ἀκολασίαν».

Ἐνῶ λοιπὸν οἱ μωρὲς παρθένες ἔκαναν αὐτὸν τὸν δυσκολότατο ἀγώνα (ποὺ γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀδύνατος), ἔμειναν ἀπαθεῖς στὴν ἐκδήλωση καὶ προσφορὰ συμπαθείας καὶ ἐλέους πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς, ποὺ ἀποτελοῦσε ἔργο εὐχερές, ἀφοῦ «οὐ πόνος, οὐχ ἱδρώς, οὐ κάματος, βούλησις δὲ μόνη» ἐχρειάζετο γιὰ τὴ θεοφιλῆ πραγματοποίησή του.

Αὐτὴ ἡ ἀντίφαση μεταξύ τῆς κατακτήσεως μιᾶς τόσο σπουδαίας ἀρετῆς, ὅπως ἡ παρθενία, καὶ τῆς παραλείψεως ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ χρέους φιλανθρωπίας καὶ οἰκτιρμῶν πρὸς τοὺς πάσχοντας ἀδελφοὺς δικαιολογεῖ, κατὰ τὸν ὅσιο Νεῖλο, τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν πέντε αὐτῶν γυναικῶν ὡς μωρῶν, ποὺ τοὺς προσῆψε ἡ θεία Γραφή. Διότι· «τὸ δυσχερές, καὶ τοῦ ἀδυνάτου πλησίον τὴν παρθενίαν κατορθώσασαι, τοῦ ἐλάττονος καὶ λίαν ἂν εὐκόλου κατημέλησαν».

Συχνά, ὁ καλοπροαίρετος – συνειδητὸς πνευματικὸς ἀγωνιστής, ἐφόσον νήφει καὶ γρηγορεῖ καὶ διαλέγεται μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως μὲ τὸν ἐσώτερο ἑαυτό του, τὸν κρυπτό τῆς καρδίας ἄνθρωπο, μπορεῖ νὰ ἐντοπίσει στὴν προσωπική του ζωὴ αὐτὴ τὴ συζυγία ἀρετῆς καὶ μωρίας. Ἴσως οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ εἴμαστε ἐνάρετοι σὲ κάποιες πλευρὲς τῆς ζωῆς μας ἀλλὰ συγχρόνως καὶ θύματα ἢ δοῦλοι μιᾶς μωρίας, κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς ὁποίας φιλοξενοῦνται ἀντιφάσεις καὶ ἀναπαύονται παραβάσεις εὐαγγελικῆς ζωῆς.

Σὲ τέτοιες περιπτώσεις ἐντοπίζονται, μὲ πειστικὴ ἐνάργεια, ἐνδοψυχικὲς ἀκαταστασίες, διασπάσεις καὶ δυσαρμονίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἐπιγραμματικὰ ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ γραφίδα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου• «Ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ».

Συχνὰ ἔχουμε ἴσως καθορίσει (συνειδητὰ ἢ ὑποσυνείδητα) ἕνα «κομμάτι» τοῦ ἑαυτοῦ μας γιὰ τὰ «θρησκευτικά» μας καθήκοντα ἢ γιὰ κάποιο εἶδος πνευματικῆς ζωῆς, ποὺ καθησυχάζει τὴ συνείδησή μας, ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἔχουμε ἐπίσης ἐγκαταλείψει ἕνα ἄλλο «κομμάτι» τοῦ ἑαυτοῦ μας στὸ ἔλεος τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι, σὲ τέτοιες περιπτώσεις, ἡ μωρία τῶν χριστιανῶν· μία ἀνόσια συμπόρευση μὲ τὴ μωρία τοῦ κόσμου, ποὺ μᾶς ἀποδεικνύει ἀνθρώπους τοῦ κόσμου τούτου. Συχνὰ συλλαμβανόμαστε ἄνθρωποι τοῦ κόσμου τούτου, τὴ στιγμὴ ποὺ διατηροῦμε μέσα μας τὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.

Τέτοιες πάντως ἀνόσιες συζυγίες ἔχουν διδάξει τὸν πατερικὸ ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ προσανατολισμένος στὸν κακὸ ἑαυτό του, στὰ κρύφια καὶ ἄγνωστα σ’ αὐτὸν αἴτια τῶν ἀδυναμιῶν του καὶ τῶν συμπεριφορῶν ἐκείνων, ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ ὑποβολὲς τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀνύστακτος καὶ ἐπίβουλος ἀνταγωνιστής του, προσπαθεῖ νὰ ἐξουδετερώνει τὸ ὄφελος τῶν πνευματικῶν του κατακτήσεων.

Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ πατερικοῦ ἀνθρώπου μᾶς διδάσκει νὰ κλείνουμε τὰ μάτια μας στὴ λάμψη κάποιας ἀρετῆς ἢ κάποιου χαρίσματός μας καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε ἀδιάλειπτα ἀνοικτὰ στὸ «σκότος τὸ ἐν ἡμῖν». Μία τέτοια ἐγρήγορση καὶ νήψη δὲν εὐνοεῖ ἀσφαλῶς ἀνόσιες καὶ μωρὲς συζυγίες ἀρετῆς καὶ κακίας.


Ὀρθόδοξη μαρτυρία, ἔκδ. Παγκυπρίου συλλόγου Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, Οἱ φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Πρόσωπο αγγέλου εμφανίζεται σε υπερηχογράφημα εγκυμοσύνης;
Η Dee Lazarou πιστεύει ότι το μωρό της το πρόσεχε άγγελος όταν σύμφωνα με ισχυρισμούς της ένα… πρόσωπο αγγέλου εμφανίστηκε σε μια εικόνα υπερήχων κατά την εγκυμοσύνη της.

Η 31χρονη έκανε εξέταση με υπερήχους όταν ήταν 12 εβδομάδων έγκυος, και τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της αντιλήφθηκαν κάτι ασυνήθιστο στην εικόνα, ένα πρόσωπο που πίστευαν ότι ήταν ενός αγγέλου.

«Μας εξέπληξε όταν το είδαμε γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρη η εικόνα», είπε. “Είχα μια τέτοια άνεση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εγκυμοσύνης μου, γνωρίζοντας ότι είχαμε κάποιον που πρόσεχε το μωρό μας ακόμα από την κοιλιά της μητέρας του.”

Παρακάτω ακολουθεί η εκπληκτική εικόνα σάρωσης που δείχνει τον γιο της Leo όταν εκείνη ήταν 12 εβδομάδων έγκυος, και το πρόσωπο που μοιάζει με άγγελο σύμφωνα με την κ. Lazarou. Αυτή και ο σύζυγός της ήταν πεπεισμένοι ότι το αγέννητο παιδί τους θα γεννιόταν με ασφάλεια.


πηγή

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Εκπληκτικό βίντεο από το Yale, όπου επιστήμονες απεικονίζουν την ανάπτυξη του εμβρύου από τη σύλληψη μέχρι και τη γέννησή του (ένα καταπληκτικό video)


Ο Αλέξανδρος Τσιάρας, επικεφαλής της επιστημονικής απεικόνισης στο Τμήμα της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Yale, χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες απεικόνισης για να προβάλει το ανθρώπινο σώμα. Για αυτό που ανακάλυψε, μας λέει, "μόλις δημιουργήσαμε ένα θαύμα".
Χρησιμοποιώντας μικρομαγνητική τομογραφία, ο Τσιάρας παρακολούθησε την ανάπτυξη του βρέφους από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση.


Ο Τσιάρας υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος είναι "τόσο τέλεια οργανωμένη, που είναι δύσκολο να μην αισθανθείς την παρουσία του Θεού"
"Όταν αρχίζει η ουσιαστική επεξεργασία σε αυτά τα δεδομένα, είναι αρκετά θεαματικό", είπε σε συνέντευξή του στο TED (Technology, Entertainment, Design).
Στο βίντεο οι θεατές βλέπουν τη στιγμή που το ωάριο γονιμοποιείται. Η πρώτη κυτταρική διαίρεση του εμβρύου, λαμβάνει χώρα εντός 24 ωρών και χωρίζεται εκ νέου κάθε 12 έως 15 ώρες.

Σε τέσσερις εβδομάδες, τα κύτταρα του μωρού αναπτύσσόνται τώρα σε ένα εκατομμύριο κύτταρα ανά δευτερόλεπτο.
Μετά από 25 μέρες, μπορεί κανείς να δει την ανάπτυξη του καρδιακού θαλάμου. Μέσα σε 32 ημέρες τα χέρια και τα πόδια. Σε 52 ημέρες έχουν αναπτυχθεί, ο αμφιβληστροειδής του εμβρύου, η μύτη και τα δάχτυλα.
ΟΤσιάρας αποκαλεί την όλη διαδικασία," μια απίστευτη μηχανή" - αρχίζοντας με δύο απλά κύτταρα και καταλήγοντας σε αυτό που λέει να είναι η "μαγεία του εσένα και εμένα"

"Η μαγεία των μηχανισμών οι οποίοι, μέσα σε κάθε γενετική δομή μας λέει ακριβώς πού πρέπει να πάνε τα κύτταρα και με ποιο τρόπο . Τα μαθηματικά μοντέλα για το πώς είναι δομημένα αυτά τα κύτταρα , είναι πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση, αν και είμαι μαθηματικός".
"Είναι ένα μυστήριο, είναι μαγεία, είναι θεϊκό", λέει , προσθέτοντας ότι η πολυπλοκότητα της κατασκευής του ανθρώπινου οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα είναι "πέρα από κάθε σημερινή μαθηματική έννοια."
Η γνώμη μου για αυτό: Η αλήθεια που αποκαλύφθηκε μέσω της επιστήμης ποτέ δεν θα έρχεται σε αντίθεση με την Θεία Αλήθεια.
Ο συγγραφέας των ψαλμών και ο Τσιάρας, θα είχαν πολλά κοινά, εάν θα μπορούσαν να συνομιλήσουν μαζί για αυτό. Σίγουρα ο αρχαίος συγγραφέα θα ξεκινούσε με τις γραμμές από τον Ψαλμό 139 "Με ενώνεις με τη μήτρα της μητέρας μου. Σε δοξάζω, επειδή με Έπλασες με φοβερό και θαυμαστό τρόπο ". Θα απαντήσει ότι η ανθρώπινη εξέλιξη είναι " πέρα από την κατανόησή μας, είναι μαγεία, η ύπαρξή μας , αυτό που είμαστε εμείς ".

Και οι δύο θα ήταν μαγεμένοι και γοητευμένοι από το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Και οι δύο θα συμφωνούσαν ότι υπάρχει κάτι περισσότερο στην άνθρωπινη ύπαρξη από ό, τι βλέπει για πρώτη φορά το μάτι. Υπάρχει η αθάνατη ψυχή που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αφαιρέσει από κανένα έμβρυο - θαύμα του Θεού...

Δείτε το καταπληκτικό αυτό βίντεο!πηγή

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο ρόλος των πεθερικών στον ΓάμοΒαρβάρας Καλογεροπούλου-Μεταλληνού

Μέσα στον γάμο πάνω απ’ όλα στέκεται η συζυγική αγάπη. Πόσα δεν έχουν γραφεί γι’ αυτήν. Η αγάπη προσφέρει όχι γιατί είναι υποχρεωμένη, αλλά γιατί έχει πιστέψει στην αξία του άλλου, έστω και αν πρόκειται για τον εχθρό. Η αγάπη ποιεί «ψυχήν μίαν», δημιουργεί ομοψυχία, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Και η γνήσια αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν…πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει» (Α΄ Κορ.13, 7-8).
Υπάρχει όμως και ένας απρόβλεπτος παράγοντας, που συχνά επιδρά διαλυτικά στον γάμο και την οικογένεια. Πρόκειται, δυστυχώς, για τους ίδιου τους γονείς. Όπως οι ευχές τους στηρίζουν θεμέλια οίκων, έτσι και οι άκαιρες παρεμβάσεις τους στη ζωή του ανδρογύνου γκρεμίζουν τις οικογένειες.


Πολλοί γονείς, δυστυχώς, δεν μπορούν να καταλάβουν , ότι γάμος σημαίνει νέα φωλιά, που πρέπει να μείνει αυτοκυβέρνητη. Οι γονείς ζητούν την τυφλή αφοσίωση των παιδιών τους ως ανταμοιβή για όσα τους πρόσφεραν στην ζωή. Λησμονούν όμως, ότι, ό,τι κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι το καθήκον τους απέναντί τους, που δεν ζητά έπαινο και ανταμοιβή. Είναι καθολικός νόμος της φύσης, από την φωλιά των χελιδονιών μέχρι την καρδιά της ζούγκλας.
Τα παιδιά δεν είναι τα όργανά τους ώστε να τα χρησιμοποιούν για την ικανοποίηση του εγωισμού τους, το καθήκον των παιδιών απέναντι στους γονείς δεν απαιτείται, αλλά γεννιέται μέσα στην καρδιά τους και προσφέρεται ελεύθερα, αποδεικνύει δε και την σωστή ή όχι γονεϊκή αγωγή. Έτσι δοκιμάζεται και η αγάπη, αν ήταν δηλαδή κτητική-εγωιστική, ή ανιδιοτελής και θυσιαστική.
Η ζωή, ως γνωστό, δεν οπισθοδρομεί, πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι οι γονείς τίποτε περισσότερο παρά τα τόξα μέσω των οποίων ο δωρεοδότης Θεός, εκτοξεύει σαν ζωντανά βέλη τα παιδιά μέσα στην ζωή. Μεγαλύτερη χαρά δεν υπάρχει από τον να βλέπουμε τα παιδιά μας να δημιουργούν μια ευλογημένη οικογένεια, θα πρέπει να πάψουμε να τα βλέπουμε ως μέσον της δικής μας ικανοποίησης.
Ας αφήσουμε στην αγάπη και ενότητά τους τα παιδιά μας, έστω και αν εμείς παρατηρούμε καταστάσεις, με τις οποίες δεν συμφωνούμε….
Η παρουσία των γονέων και η παρέμβασή τους στη ζωή των παιδιών τους οφείλει να είναι μόνον συμβουλευτική και υποστηρικτική. Τότε ασφαλώς θ’ αναδεικνύεται ο γάμος και η κοινωνία των μελών της, η οικογένεια, ο μικρός επίγειος παράδεισος, στον οποίο η αληθινή αγάπη έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο και η ένωση αυτή θ’ αποκαλύπτεται πράγματι ως «μυστήριο αγάπης».


Οικογένεια, αναζητώντας νόημα ζωής


πηγή

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

ΟμορφιάΑυτό το μικροσκοπικό χεράκι ανήκει σε μια μεγάλη μαχήτρια της ζωής. Η Melinda Star Guido γεννήθηκε μόλις 24 εβδομάδων και ζύγιζε μόλις 9.5 ουγγιές,αλλά κατάφερε να επιζήσει και να καταγραφεί ώς το δεύτερο μικρότερο μωρό στις ΗΠΑ.


πηγή

Αρραβώνας και γάμος της ΠαρθένουΚυρ προ Χριστού γεννήσεως Μθ 1,1-25

του αρχιμ. Αθανασίου ΣιαμάκηΤο χαρακτηριστικό της ευαγγελικής περικοπής της Κυριακής προ της γεννήσεως του Χριστού είναι ο κατάλογος των ονομάτων από τον Αβραάμ μέχρι το Χριστό.

Ο κατάλογος δείχνει σε γενικές γραμμές την κατά σάρκα καταγωγή του Ιησού Χριστού από το γενάρχη Αβραάμ.


Επειδή όμως ο κατάλογος έχει φιλολογικά προβλήματα, που μέχρι σήμερα δεν λύθηκαν, γι’ αυτό εμείς δεν θ’ ασχοληθούμε μ’ αυτόν, αλλά με τους υπόλοιπους 8 στίχους, που εξιστορούν την εγκυμοσύνη της παρθένου Μαρίας και τον προβληματισμό του Ιωσήφ, όπως μας τα παραδίδει ο ευαγγελιστής Ματθαίος.

Οι 8 αυτοί στίχοι, εκτός από την άλλη αξία τους, αποτελούν και πηγή δογματικής αλήθειας σε σχέση με την παρθενία της μητέρας του Κυρίου.


Όταν είχε αρραβωνιαστεί, ιστορεί ο Ματθαίος, η μητέρα του Ιησού Μαρία με τον Ιωσήφ, ενώ δεν είχαν ακόμη συγκατοικήσει και συνευρεθεί σαρκικώς, βρέθηκε έγκυος με τη θεία επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.


Στην πληροφορία αυτή είναι αναγκαίες κάποιες επεξηγήσεις.

Γάμος από τα χρόνια του Αβραάμ μέχρι και τα χρόνια της παρθένου ήταν η συγκατοίκηση και η σαρκική συνεύρεση του άντρα με τη γυναίκα.

Ιερολογία δεν υπήρχε.

Αναφέρεται για τον Ισαάκ λ.χ., το γιο του Αβραάμ, ότι «μπήκε στο σπίτι της μάνας του και πήρε (μέσα) τη Ρεβέκκα, και έγινε γυναίκα του, και την αγάπησε» (Γε 24,67).

Αλλ’ όταν τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα, επιστρέφοντας η παρθένος από τη συγγενή της Ελισάβετ, (προφανώς) θέλησε ο Ιωσήφ να την πάρει στο σπίτι του, δηλαδή να τελέσει το γάμο του μαζί της, διέκρινε την εγκυμοσύνη της, και δεν συνευρέθηκε σαρκικώς μαζί της.

Άρα, α) η Μαρία ήταν παρθένος, και β) ο Ιωσήφ είχε δικαίωμα να συνευρεθεί μαζί της, αλλά δεν συνευρέθη.


Στην κατανόηση της υποθέσεως μας διευκολύνει το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, που έχει μία θαυμαστή εναρμόνιση πληροφοριών με το Κατά Ματθαίον στο σημείο αυτό.

Ιστορεί λοιπόν ότι η παρθένος Μαρία αμέσως μετά τον ευαγγελισμό της από τον άγγελο Γαβριήλ «αναστάσα... επορεύθη εις την ορεινήν (Γαλιλαίαν) μετά σπουδής... και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ», δηλαδή πραγματοποίησε επίσκεψη επειγόντως (= μετά σπουδής) στη συγγενή της Ελισάβετ, που ήταν και αυτή τότε 6 μηνών έγκυος στο γιο της τον Ιωάννη το βαπτιστή.

Και έμεινε κοντά της η παρθένος 3 μήνες, περίπου μέχρι που η Ελισάβετ γέννησε.


Όταν μετά τρεις μήνες η παρθένος επέστρεψε, και την αντίκρυσε ο Ιωσήφ, διέκρινε την εγκυμοσύνη της.

Γι’ αυτό λέει ο Ματθαίος «ευρέθη εν γαστρί έχουσα».

Είναι σημαντική η πληροφορία ότι η παρθένος Μαρία έφυγε «μετά σπουδής», δηλαδή αμέσως και χωρίς αναβολή μετά τον ευαγγελισμό της.

Γιατί άραγε έφυγε τόσο γρήγορα;

Προφανώς διότι ήταν πιθανό ο Ιωσήφ, που δεν ήξερε τον ευαγγελισμό της, να την καλέσει στο σπίτι του πριν από τους τρεις μήνες, πριν να «δείξει» η εγκυμοσύνη της, και να την παντρευτεί, δηλαδή να ζητήσει συνεύρεση μαζί της, χωρίς να ξέρει ότι είναι έγκυος.

Γι’ αυτό το άγιο Πνεύμα της έδωσε την έμπνευση σιωπηρά και μυστικά να φύγει αμέσως, για να προλάβει κάθε σαρκική κοινωνία με τον Ιωσήφ.


Και συνεχίζουμε την εξιστόρηση του Ματθαίου.

Όταν ο Ιωσήφ, ο άντρας της, την πήρε στο σπίτι του και τη βρήκε έγκυο, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος (και πως ήταν δυνατόν να την εμπιστευθεί ο Θεός, παρά σε χέρια δικαίου και λογικού και αυτοσυγκρατημένου αντρός;), προφανώς μπήκε στο λογισμό ότι κατά την τρίμηνη απουσία της γελάστηκε η κόρη και δημιούργησε παράνομες, δηλαδή προγαμιαίες, σχέσεις με κάποιον τρίτο, και δεν την άγγιξε καθόλου.

Ούτε ζήτησε εξηγήσεις από την παρθένο Μαρία.

Ούτε αυτή του έδωσε εξηγήσεις από μόνη της.

Σιώπησε.

Το άφησε στο Θεό.

Ο νόμος επέτρεπε στον Ιωσήφ να την καταγγείλει σαν μοιχαλίδα, και να τιμωρηθεί, αλλ’ αυτός σαν δίκαιος, ίσως κάτι μυστηριώδες διαισθάνθηκε ότι συντρέχει, και σκέφθηκε να της δώσει διαζύγιο κρυφά και ανεπίσημα, χωρίς καταγγελία.


Και την ώρα που συλλογιζόταν αυτά, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στ’ όνειρό του και του είπε·

Ιωσήφ, απόγονε του Δαυΐδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη γυναίκα σου Μαρία.

Διότι αυτό που γεννήθκε μέσα της προέρχεται από επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

να τούλεγε·

Ο Θεός σε διορίζει προστάτη της, εικονικό σύζυγό της, για να έχει η εγκυμοσύνη της νομιμότητα, να φαίνεται δηλαδή ότι προήλθε από σένα, για να μην συλληφθεί ως μοιχαλίδα.

Και συνεχίζει ο άγγελος·

Θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ιησούν (= σωτήρα), διότι αυτός θα σώσει το λαό του (= τον κόσμο) από τις αμαρτίες του.


Με όλα αυτά εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτου Ησαΐα (7,14), ότι μία παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας.


Ξύπνησε λοιπόν ο Ιωσήφ από τον ύπνο και έκανε όπως ακριβώς του πρόσταξε ο άγγελος Κυρίου, και πήρε τη γυναίκα του στο σπίτι του και δεν ήρθε ποτέ σε συζυγική σχέση μαζί της, και άρα και μέχρις ότου γέννησε το μονάκριβο γιό της, και τον είχε ονομάσει ο Ιωσήφ Ιησούν.


Για όσους ξέρουν ελληνικά και έχουν καλή, και όχι αιρετική προαίρεση, αυτά λέει ο ευαγγελιστής Ματθαίος στους 8 αυτούς στίχους.

Για όσους όμως δεν ξέρουν ελληνικά και δεν έχουν και καλή προαίρεση, δηλαδή για τους αιρετικούς, μπορούν να σημαίνουν ό,τι θέλουν αυτοί.

Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι αυτά διαβάζουμε στα ιερά και θεόπνευστα κείμενα του Ματθαίου και του Λουκά, και αυτά πιστεύουμε και διδάσκουμε.

Η αλήθεια δεν φοβάται τίποτε και ποτέ.

Μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στην Θεοτόκο με πίστη και θάρρος.


Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου του Αγιορείτη


Θέλοντας να προστρέξεις στη Θεοτόκο με πίστη και θάρρος για κάθε σου ανάγκη, μπορείς να το πετύχεις όταν σκεφθείς:

Α΄. Ότι όλα εκείνα τα δοχεία (όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου) στα οποία έχει τοποθετηθεί μύρο ή άλλο παρόμοιο άρωμα πολύτιμο, μολονότι δεν υπάρχει μέσα τους το άρωμα, τα αγγεία αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώματος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παρέμεινε το άρωμα μέσα στο δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευωδία· και μάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα, όσο περισσότερο παραμείνει το άρωμα μέσα, μολονότι εκείνος το μύρο ή το παρόμοιο άρωμα είναι μιας περιοριστικής και περιορισμένης δυνάμεως. Παρόμοια να σκεφθείς ότι και ένας που στέκεται κοντά σε μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεί την θερμότητα για πολύ καιρό και μετά την απομάκρυνσή του από τη φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άραγε από ποιά άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποιά φλόγα αγάπης και από ποιούς λογισμούς ελέους και ευσπλαχνίας μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτα τα σπλάγχνα της Θεοτόκου, που για εννέα μήνες κράτησε στα σπλάγχνα της το Χριστό, το ακένωτο μύρο, που κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, τον Υιό του Θεού, που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοευσπλαγχνία και όχι περιορισμένης δυνάμεως και μικρής διάρκειας, αλλά ατέλειωτης και απεριόριστης;

Έτσι όπως όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το μύρο, δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε μία μεγάλη πυρκαϊά, δεν μπορεί παρά να δεχθεί από την θερμότητά της, έτσι και πολύ περισσότερο κάθε φτωχός που έχει ανάγκη και πλησιάζει με ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο μύρο, στη φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ευσπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της Παρθένου, οπωσδήποτε θα δεχθεί βοήθειες, ευεργεσίες και χάριτες, τόσο περισσότερες, όσο περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει.

Β΄. Ότι κανένα κτίσμα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ούτε συμμορφώθηκε τόσο με το θέλημά Του, όσο η Παναγία του Μητέρα, αφενός μεν διότι τον γέννησε μόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου διότι γέννησε μόνο αυτόν και κανένα άλλον, και έτσι δεν μοιράσθηκε καθόλου με άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου, έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον εαυτό για τις ανάγκες ημών των αμαρτωλών και έδωσε τη μητέρα του ως μητέρα μας και συνήγορο για να μας βοηθά, και μετά από αυτόν αποτελεί μέσον της σωτηρίας μας, Πώς και με ποιό τρόπο θα μπορέσει κάποτε αυτή η αγαπημένη του μητέρα και δική μας συνήγορος να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπημένου της Υιού και να μη μας βοηθήση;

Γι’ αυτό αγαπητέ, πρόστρεχε, πρόστρεχε με θάρρος για κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο. Γιατί εκείνη η εμπιστοσύνη και το θάρρος που δείχνεις σ’ αυτήν, είναι πλούσια και μακαρία και ασφαλές καταφύγιο και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου χάριτες και ελεημοσύνες.

(Αγ. Νικοδήμου, «Αόρατος πόλεμος», εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου. Νέα Σκήτη, Αγ. Όρους)

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Μη δέχεσθε τις επεμβάσεις στο γάμο σας (+ Γερ. Ιωσήφ Βατοπαιδινού)


Η πραγματική και αμετάβλητη αγάπη που εντέλλεται ο Θεός, μόνο στη νόμιμη συζυγία μπορεί να εφαρμοσθεί και να καρποφορήσει. Όλα γύρω μας είναι ρευστά, ασταθή και αλλάζουν συνεχώς. Τί παραμένει αμετάβλητο στην κοινωνία, στις συγγένειες και τις συνεργασίες μεταξύ των ανθρώπων; Μόνο στη νόμιμη συζυγία επικρατεί η ανιδιοτελής και γνήσια αγάπη επειδή κατά τη θεία εντολή «ους ο θεός συνέζευξε» κανείς δεν πρέπει να χωρίζει.

Η ενότητα των δύο συζύγων καθορίσθηκε από την αρχή της δημιουργίας. Δεν υπάρχουν λάθη στη δημιουργία αφού η Γραφή μαρτυρεί ότι «είδε ο Θεός τα πάντα όσα εποίησεν και ιδού καλά λίαν». Προέβλεπε ο Θεός την πτώση του ανθρώπου και τον τρόπο του πολλαπλασιασμού του και γι’ αυτό επέβαλε την ενότητα των δύο σε ένα, για να κρατηθεί η υπόσταση της ζωής με την αγάπη. Το «παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρί» (Παρ. 19,14) αναφέρεται στους πιστούς, στους οποίους εφαρμόζεται το θέλημά του. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός οδηγούσε τους πιστούς του θεράποντες στην ενότητα της αληθινής συζυγίας και τους παρουσίαζε ως παράδειγμα, στην κατωτερότητα της τότε αμάθειας και αγνωσίας που επικρατούσε.

Όπου υπάρχει η αγάπη μέσα στο γάμο κανένας κλονισμός δεν θα μπορεί να επιδράσει, ούτε και η πεθερά! Αναγκάσαμε, ας μας επιτραπεί η λέξη, ώριμους στην ηλικία ιδανικούς συζύγους να μας πληροφορήσουν από την πείρα τους ποιό είναι το απαραίτητο στοιχείο της αρμονικής συζυγίας και δεν μας απέκρυψαν ότι ήταν η αγάπη. Ευγενείς κυρίες μάς αποκάλυψαν: «Εμάς ως γυναίκες, τίποτε άλλο δεν μας καθησυχάζει και ειρηνεύει όσο η αίσθηση ότι ο σύντροφός μας αγαπά αληθινά, μόνον εμάς. Δυστυχώς ως γυναίκες είμαστε καχύποπτες, επηρεαζόμενες από το περιβάλλον».

Χρειάζεται προσοχή στην επιρροή, για να μην πω επιβολή, των γονέων και των συγγενών, απ’ όπου πήρε και το κακό όνομα η πεθερά. Μετά το γάμο συνιστούμε στα ανδρόγυνα να απομακρύνουν τις επεμβάσεις των γονέων ή όποιων άλλων η επίδραση είναι καταλυτική.

Αφού δεχθήκαμε τα παράπονα των συζύγων και τις διαφωνίες τους, κάνοντας κάποια συγκατάβαση, τους ερμηνεύσαμε τη σημασία και την έννοια του μεγάλου αυτού μυστηρίου και τους πείσαμε να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους κάτω από το πρίσμα του «κατά Χριστόν» συζυγικού βίου. Πείστηκαν, τουλάχιστον όσοι ακούσαμε, που δεν ήταν λίγοι. Από τότε ζουν, όπως μας διηγούνται, το πλήρωμα της αρμονίας και ειρήνης στην οικογένεια και στον εαυτό τους το υψηλότατο μυστήριο της μεταξύ τους ενότητας. Ομολογούν μάλιστα ότι επανήλθε σ’ αυτούς η αίσθηση των πρώτων μηνών του γάμου τους, ενώ οι περισσότεροι είναι σε προχωρημένη ηλικία κατά την οποίαν οι φυσικές ορμές βρίσκονται σε μαρασμό. Αυτή τη διαπίστωση τη συναντούμε συχνά, ακόμη και σε όσους πέρασαν πειρασμούς και θύελλες στη ζωή τους, όταν επανασύνδεσαν «εν Χριστώ» τη συζυγική τους ζωή που είχε διαταραχτεί.

Σ’ αυτή την ένωση και την αγάπη συναντήσαμε υπερφυσικές ιδιότητες, προϊόντα της θείας Χάριτος που μας κατέπληξαν. Στη γνησιότητα της συζυγικής αγάπης είδαμε την επέμβαση της Χάριτος και θαυμάσαμε τη δύναμη και ενέργεια της αληθινής αγάπης. Δημιουργείται μεταξύ των νόμιμων συζύγων μια υπερφυσική ενέργεια, ώστε να προαισθάνονται τα συναισθήματα ο ένας του άλλου, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις. Δείγμα και μαρτυρία ότι «ουκέτι εισί δύο» αλλά μια ψυχή και ένα σώμα.

Αυτό είναι ιδίωμα και ενέργεια της Χάριτος που επιδρά όπου ακριβώς συναντήσει τήν αληθινή αγάπη των συζύγων, που έμαθαν να ζουν ο ένας για τον άλλον.

Γι’ αυτό παρακαλούμε και επιμένουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα να επιστρέψει στις βάσεις της ιεράς παραδόσεως από όπου η θεία Χάρη θα μας κατευθύνει και θα μας αξιώσει του προορισμού μας και θα απολαύσουμε μια υγιή κοινωνία, μια ζώσα Εκκλησία, ένα ουράνιο πολίτευμα, γιατί όλα προκύπτουν από τον επιτυχημένο γάμο, την απόλυτα ενωμένη οικογένεια. Ειδικά όμως από τις άξιες και ηρωίδες μητέρες που θα γεννήσουν τους ήρωες της Εκκλησίας, της κοινωνίας, της πολιτείας και γιατί όχι και της οικονομίας, όταν θα χαραχθεί η βασιλεία του Θεού επί της γης.

(Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Συζητήσεις στον Άθωνα». Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 13, σ. 153-156)πηγή

Οι πιο παράξενες γαμήλιες παραδόσεις!

Σε όλες τις χώρες, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλα τα έθνη, σε όλες τις θρησκείες γίνονται, αιώνες τώρα, γαμήλιες τελετές. Δεν είναι κάτι καινούργιο, γι’ αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν δεκάδες όμορφες γαμήλιες παραδόσεις, αστείες συνήθειες ή ακόμα και παράξενες. Ας δούμε μερικές από αυτές:

Γαλλία (Ένα ποτήρι για δύο)
Οι νεόνυμφοι στη Γαλλία συνηθίζουν να πίνουν το κρασί από ένα ειδικό ποτήρι με δύο λαβές, που συμβολίζει την ένωση του ζευγαριού. Συνήθως δε το ποτήρι αυτό περνά από γενιά σε γενιά, αποκτώντας συναισθηματική αξία.

Φιλιππίνες (Αιώνια αγάπη)
Στις Φιλιππίνες οι γάμοι γίνονται σε ρομαντική και λίγο παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα. Το τελετουργικό είναι πολύ σημαντικό για τους νεόνυμφους, τόσο αυτό του αρραβώνα, όσο και αυτό του γάμου. Κατά τη διάρκεια πάντως της γαμήλιας τελετής, σε ένα περιβάλλον γεμάτο λουλούδια και εξωτικά φρούτα, ο γαμπρός και η νύφη προσφέρουν ο ένας στον άλλον ένα περιδέραιο φτιαγμένο από λουλούδια.Τα λουλούδια αυτά συμβολίζουν τον δεσμό του γάμου και την αιώνια αγάπη.

Κούβα (Χόρεψε τη νύφη. Μπορείς!)
Η Κούβα είναι γνωστή για τον τρόπο που οι άνθρωποι της εκεί διασκεδάζουν και ο γάμος δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Άλλωστε η μουσική της είναι τέτοια που και να θέλεις δεν μπορείς να την ακούσεις καθιστός. Στα γαμήλια πάρτι οι χοροί δεν χορεύονται ανά ζευγάρια, αλλά ομαδικά. Οι άντρες αλλάζουν συνεχώς ντάμες και στο τέλος του χορού όλοι έχουν χορέψει με όλες. Κάθε άντρας λοιπόν που ζευγαρώνει χορευτικά με τη νύφη καρφιτσώνει στο νυφικό της χρήματα. Και σ’ αυτό το μέρος του κόσμου τα χρήματα πηγαίνουν για το ταξίδι του μέλιτος.

Πολωνία (Η τιμή του χορού)
Στην Πολωνία υπάρχει ένα διαφορετικό έθιμο. Στο γαμήλιο πάρτι ο χορός με τη νύφη… αγοράζετε. Οι καλεσμένοι υποβάλουν αίτηση χορού καταθέτοντας και το ανάλογο χρηματικό ποσό. Η νύφη βέβαια δεν μπορεί να αρνηθεί τον χορό. Και γιατί να το κάνει άλλωστε. Τα χρήματα μαζεύονται από τους παράνυφους και παραδίδονται στο ζευγάρι, συνηθίζετε να το χρησιμοποιεί για το ταξίδι του μέλιτος.

Μαρόκο (Γάμος μακράς διαρκείας)
Οι μουσουλμανικοί γάμοι διαρκούν μεταξύ τριών και επτά ημερών. Στο Μαρόκο, η γαμήλια τελετή διαρκεί επτά ημέρες. Κατά την πρώτη μέρα η νύφη πρέπει να ακολουθήσει ένα τελετουργικό καθαρισμού που γίνεται με γάλα. Κατόπιν χρωματίζει τα χέρια και τα πόδια της με henna.

Κατά την διάρκεια της επταήμερης τελετής, η νύφη αλλάζει εμφανίζεται με διαφορετικά φορέματα στους καλεσμένους της, προκειμένου να δείξει τα «προικιά» της. Κατά την τελετή του γάμου δεν υπάρχει νυφικό. Το γαμήλιο φόρεμα πάντως είναι κατασκευασμένο με έντονα χρώματα και ακριβά υφάσματα, όπως για παράδειγμα μετάξι.

Σκοτία (Το «μαύρισμα» της νύφης)
Στη Σκοτία η παράδοση που επικρατεί πριν το γάμο, είναι το “blackening”, το μαύρισμα δηλαδή της νύφης. Οι καλεσμένοι «στολίζουν» τη νύφη με αυγά, σάλτσες, φτερά ή ότι άλλο σκεφτεί ο καθένας. Και για να επισημοποιήσουν το «μαύρισμα» παρελαύνουν σ’ όλη την πόλη και βέβαια και στις pub. Μια παράδοση ομολογουμένως από τις πιο παράξενες στον κόσμο.


πηγή

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

9 θανατηφόρες λέξεις που χρησιμοποιούν οι γυναίκες

Καλά…
Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να τελειώσουν… μια διαφωνία, όταν έχουν δίκιο και πρέπει να το βουλώσεις…

2. Πέντε λεπτά

Αν ντύνεται, αυτό σημαίνει μισή ώρα. Αν βάφεται, άλλη μισή ώρα. Αν σου ζητήσουν όμως σε πέντε λεπτά να πας να τις βοηθήσεις σε κάτι, μέσα σε πέντε λεπτά πρέπει να είσαι εκεί.

3. Τίποτα

Αυτή είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Αυτό σημαίνει κάτι και θα πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση. Οι διαφωνίες που ξεκινάνε με το «Τίποτα» συνήθως τελειώνουν με το “Καλά”.

4. Για δοκίμασε

Αυτό είναι μια πρόκληση, όχι άδεια. Μην το κάνεις!

5. Δυνατός αναστεναγμός

Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια λέξη, αλλά είναι μια πρόταση χωρίς λέξεις που συχνά παρεξηγείται από τους άντρες. Ένας δυνατός αναστεναγμός σημαίνει ότι πιστεύει ότι είσαι ηλίθιος και αναρωτιέται γιατί χαραμίζει τον χρόνο της με το να κάθεται και να συζητάει μαζί σου για το τίποτα. (Ανέτρεξε πίσω στο #3 για την έννοια του τίποτα)

6. Δεν πειράζει

Αυτή είναι μια από τις πιο επικίνδυνες δηλώσεις που μια γυναίκα μπορεί να κάνει σε έναν άνδρα. Το “Δεν πειράζει” σημαίνει θα σκεφτεί πολύ ώρα και αρκετά σκληρά πριν αποφασίσει πως και πότε θα πληρώσεις το λάθος σου.

7. Ευχαριστώ

Μια γυναίκα σε ευχαριστεί, μην το αμφισβητήσεις ή λιποθυμήσεις. Απλά πες ευχαριστώ. (Θέλω να προσθέσω κάτι εδώ – Αυτό είναι αλήθεια εκτός και αν πει “Ευχαριστώ πολύ” – αυτό είναι καθαρός σαρκασμός και δεν σε ευχαριστεί καθόλου. ΜΗΝ πεις “παρακαλώ”, γιατί αυτό θα φέρει ένα «ότι πεις»)

8. Ότι πεις

Είναι ο τρόπος που μια γυναίκα λέει “Άντε γ…σου”!

9. Μην ανησυχείς για αυτό, το έχω

Άλλη μια επικίνδυνη πρόταση, που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που η γυναίκα έχει πει επανειλημμένα στον άντρα να το κάνει, αλλά τελικά το κάνει μόνη της.πηγή

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Γιατί τσακώνονται τα αδέλφια;


Οι αδελφικοί τσακωμοί είναι φαινόμενο τόσο παλιό όσο και η ανθρώπινη ύπαρξη – η ιστορία του Κάιν και του Άβελ το αποδεικνύει. Ένταση, ζήλια και διαφορές οδηγούν σε φωνές, καβγάδες, εκδηλώσεις βίας μεταξύ δύο παιδιών, και οι γονείς παίζουν τον ρόλο του διαιτητή, προσπαθώντας να κατευνάσουν τα πνεύματα. Δεν είναι παράλογο δύο παιδιά να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, και να τα εκφράζουν με αυτό τον τρόπο – όλοι όσοι έχουμε αδέλφια έχουμε να θυμόμαστε ομηρικούς καβγάδες από την παιδική μας ηλικία. Πότε όμως η κακή αδελφική σχέση πρέπει να εμπνέει ανησυχία; Μήπως και οι ίδιοι οι γονείς δεν είναι τελικά άμοιροι ευθυνών; Η κλινική ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος κ. Μαρία Σαράντη μας μιλά για τις σχέσεις μεταξύ αδελφιών, πώς επηρεάζονται από την γονική στάση και πώς μπορεί μια οικογένεια να διαχειριστεί αυτές της κρίσεις έντασης μεταξύ των νεότερων μελών της.

Αμαρτίες γονέων…

«Η σχέση μεταξύ δύο παιδιών καθρεφτίζει την σχέση μεταξύ των δύο γονέων»,
αναφέρει η κ. Σαράντη. Αν οι γονείς έχουν μια καλή σχέση μεταξύ τους, η σχέση των παιδιών τους θα αντικατοπτρίζει την αγάπη τους. Αν πάλι οι γονείς τσακώνονται σε καθημερινή βάση και επικοινωνούν προβληματικά, δεν θα έπρεπε να απορούν όταν βλέπουν τα παιδιά τους να αναπαράγουν την ίδια συμπεριφορά.

Άλλη μια αιτία της εμφάνισης έντασης μεταξύ δύο παιδιών είναι η φανερή «αδυναμία» των γονέων στο ένα από αυτά. Το «αδικημένο» παιδί νιώθει παραμελημένο, και το άγχος που δημιουργείται από την αμφισβήτηση της αγάπης του γονιού μπορεί να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά προς το «αντίπαλο δέος». Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο της έκφρασης αυτής της έντασης, καθώς συχνά τα παιδιά επιλέγουν να την εκδηλώσουν όταν λείπουν οι γονείς – έχετε ακούσει το “όταν λείπει η γάτα…”; Από την άλλη, μας εξηγεί η ειδικός «όταν η ένταση μεταξύ των παιδιών οφείλεται στην ένταση μεταξύ των γονιών, τότε τα πράγματα μπορεί να βελτιώνονται όταν λείπουν οι τελευταίοι».

Επίσης, η κ. Σαράντη μας ενημερώνει για την ειδική περίπτωση ενός παιδιού στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος της ζωής του, που ξαφνικά αποκτά αδελφάκι. «Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει βία εκ μέρους του, είναι αναμενόμενο. Το παιδί σε αυτή την ηλικία περνά το ναρκισσιστικό στάδιο της ζωής του και έχει συνηθίσει να είναι ο πρωταγωνιστής στην καθημερινότητα των γονιών του», μας λέει. «Έτσι, όταν έρχεται το νέο μέλος της οικογένειας, νιώθει ότι του “κλέβει” όλο το ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα; Τραβάει μαλλιά, χτυπά και εκδηλώνει “εχθρική” συμπεριφορά προς το νεογέννητο αδελφάκι του».

Πώς να αντιμετωπίσετε τους τσακωμούς

Κα’ αρχήν, όταν ο καβγάς εκδηλώνεται με βία, οι γονείς πρέπει να την σταματούν, συμβουλεύει η ειδικός. Από εκεί και έπειτα, το παν είναι η διαχείριση της κατάστασης από τους γονείς. «Και αυτή πρέπει να βασίζεται στην παραίνεση προς τον διάλογο», λέει κατηγορηματικά η κ. Σαράντη. Όπως αναφέρει, η συζήτηση παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς πρέπει να εκφραστούν τα συναισθήματα και των δύο παιδιών, ώστε να μην «συσσωρεύονται» αρνητικές σκέψεις στο μυαλό τους και στον ψυχισμό τους. Αυτό σημαίνει επίσης πως οι γονείς δεν θα πρέπει να «κουκουλώνουν» τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους: Αν σταματήσει ο καβγάς, δεν σημαίνει πως εξαφανίστηκαν και οι αιτίες που τον προκάλεσαν.

Φυσικά, αφού η κακή σχέση μεταξύ δύο παιδιών καθρεφτίζουν την κακή σχέση των γονιών, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει και την «ίαση» της δικής τους σχέσης, ώστε να γίνουν σωστά πρότυπα για τα παιδιά τους.

Τέλος, στην ειδική περίπτωση του παιδιού που μόλις απέκτησε αδελφάκι, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, οι γονείς οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για ευαίσθητο στάδιο της παιδικής ηλικίας: «Θα πρέπει να προετοιμάσουν το παιδί τους για τον ερχομό του άλλου, να του εξηγήσουν πως θα αποκτήσει αδελφάκι και να τον ρωτήσουν πώς νιώθει γι’ αυτό», λέει η κ. Σαράντη. «Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταπιέσουν τα αρνητικά του συναισθήματα και την έκφρασή τους. Αντίθετα, θα πρέπει να του εξηγήσουν πως έχει δίκιο να νιώθει κάποια ζήλια για την νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε, να δείξουν κατανόηση και να του ζητήσουν να τους εκφράσει τα συναισθήματά του», καταλήγει.

πηγή

Οι άγιοι Γέροντες Παϊσιος, Ιάκωβος, Ιωήλ, Πορφύριος, Τύχων, Ιωσήφ και η προσευχή

Για να προσευχηθούμε με την καρδιά για τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να τον πονέσουμε. Να βγούμε σιγά-σιγά από τον εαυτό μας και ν’αρχίσουμε ν’αγαπάμε και να πονάμε τους συνανθρώπους μας εάν θέλουμε η προσευχή μας να γίνει καρδιακή. Να κάνουμε τον πόνο του, δικό μας πόνο.
Γέροντας Πα’ι’σιος
* * * * * * * * * * * * * * *
Καμιά προσευχή δεν πάει χαμένη. Εμένα η προσευχή με κράτησε τόσα χρόνια.
Γέροντας Ιάκωβος
* * * * * * * * * * * * * * *
Μην αφήνεις την προσευχή. Να φοβάσαι την αμέλεια και την αδιαφορία.Όταν το πρωί προσευχηθείς και νιώσεις κατάνυξη, όλη την ημέρα θα πετάς. Όταν το πρωί ξεκινήσεις χωρίς προσευχή, όλα ανάποδα θα σου έρχονται.
Γέροντας Ιερώνυμος
* * * * * * * * * * * * * *
Όταν είμαστε στην χάρη του Θεού, τότε η προσευχή μας γίνεται καθαρή.Να προσευχόμαστε συνεχώς, ακόμα και ξαπλωμένοι στο κρεβάτι μας, όταν ετοιμαζόμαστε για ύπνο ή ξεκουραζόμαστε
Γέροντας Πορφύριος
* * * * * * * * * * * * * *
Όταν πηγαίνεις να κάνεις την προσευχή σου, να θυμάσαι τα πάθη σου, τα αδύνατα σημεία που έχεις την ευκολία με την οποία ξεφεύγεις και πέφτεις, να θυμάσαι ότι ο Χριστός μπορεί να σε συγκρατήσει.
Γέροντας Ιωήλ
* * * * * * * * * * * * * *
Να γονατίζεις και να λες: Κράτα με ,Χριστέ μου, να μη σου φύγω.
Γέροντας Ιωήλ
* * * * * * * * * * * * * *
Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μικρό παιδί και ο Θεός ο στοργικός πατέρας, που ότι και να του γυρέψει θα του το δώσει ο καλός Θεός εάν είναι προς όφελός του.
Γέροντας Πα’ι’σιος
* * * * * * * * * * * * *
Ζήτησα στην προσευχή μου από τον Θεό να μου δώσει το χάρισμα να γνωρίζω από τα πρόσωπα τις καρδιές των ανθρώπων για να μπορώ να τους βοηθάω.Και ο Θεός μου το έδωσε.
Γέροντας Ιάκωβος
* * * * * * * * * * * * * *
Η προσευχή χωρίς την αγάπη είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, αλλά δεν έχει φτερά και δεν μπορεί να πετάξει.
Γέροντας Αμφιλόχιος
* * * * * * * * * * * * * *
Να κάνετε μετάνοιες όταν προσεύχεστε. Έστω και αν αυτό σας κουράζει. Η προσευχή που συνοδεύεται από εκούσια θυσία, γίνεται πιο ευάρεστη στο Θεό και πιο αποτελεσματική.
Γέροντας Πορφύριος
* * * * * * * * * * * * * *
Η προσευχή, όταν γίνεται με επιμέλεια, εγρήγορση, ευλάβεια, πίστη, κατάνυξη και προσοχή, είναι και ωφέλιμη. Ο διάβολος πολεμάει με ποικίλους τρόπους εκείνους που προσεύχονται, ενώ εκείνους που δεν προσεύχονται τους αγαπάει. Με την προσευχή ο άνθρωπος μιλάει στο Θεό και του ζητάει τα καλά και σωτηρία. Ο προσευχόμενος πρέπει να έχει ταπείνωση.
Γέροντας Αμφιλόχιος
* * * * * * * * * * * * * *
Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε εργασία. Να λες « Θεέ μου,
δώσε μου δύναμη και φώτιση» και κατόπιν να αρχίσεις την δουλειά σου. Και
στο τέλος «δόξα τον Θεό»
Γέροντας Τύχων
* * * * * * * * * * * * * *
Αρχή της πορείας προς την καθαρή προσευχή, είναι η μάχη προς τα πάθη. Είναι αδύνατο να γίνει πρόοδος στην ευχή όσο ενεργούν τα πάθη. Παρ’όλα αυτά δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάρης της προσευχή, αρκεί να μην υπάρχει αμέλεια και κενοδοξία.
Γέροντας Ιωσήφ
* * * * * * * * * * * * *
Όταν πηγαίνεις να κάμεις την προσευχή σου,
” να θυμάσαι τα πάθη σου· τα αδύνατα σημεία σου· την ευκολία, με την οποία ξεφεύγεις και πέφτεις!
” να θυμάσαι, ότι ο Χριστός μπορεί να σε συγκρα τήσει· και να σε δυναμώσει· και να σε βοηθήσει να νικήσεις·
” να γονατίζεις λοιπόν ενώπιον Του και να Τον ικετεύεις:
* Κράτα με, Χριστέ μου, μη Σου φύγω!
* Κράτα με, Χριστέ μου, μη Σου φύγω!
* Κράτα με, Χριστέ μου, μη Σου φύγω!
Και μη φοβάσαι. Δεν θα σε αφήσει. Είναι φιλάνθρωπος. Και φιλόψυχος.
Γέροντας Ιωήλ
* * * * * * * * * * * * * *
Για να βρεις καλό πνευματικό, πρέπει να κάνεις τρεις μέρες προσευχή και
κατόπιν ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις, να κάνεις
προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς.
Γέροντας Τύχων
* * * * * * * * * * * * *
Η πρώτη βαθμίδα της πνευματικής ανυψώσεως είναι η νοερά προσευχή.
Γέροντας Αμφιλόχιος
* * * * * * * * * * * * * * *
Με την ευχή αγιάζεις τον τόπο που κάθεσαι και το έργο που κάνεις.
Γέροντας Αμφιλόχιος
* * * * * * * * * * * * * * *
Η προσευχή είναι χάρη. Την δίνει ο Θεός, όταν υπάρχει ζήλος και ταπείνωση.
Γέροντας Αμφιλόχιος
* * * * * * * * * * * * *
Δεν έχει αξία να κάνεις εκατό μετάνοιες και να μην νιώθεις τίποτα. Ας κάνεις μόνο είκοσι ή δεκαπέντε αλλά να γίνονται με συναίσθηση και αγάπη.
Γέροντας Πορφύριοςπηγη

Τα πιο κοινά ονόματα στην Ελλάδα

Και το όνομα αυτού Γεώργιος
Πρωτότυπη έρευνα που πραγματοποίησε ειδικός στη γνωσιακή επιστήμη έδειξε ότι μετά τους Γιώργηδες ακολουθούν οι Δημήτρηδες, οι Κωστήδες και οι Γιάννηδες. Στις γυναίκες πρώτη με διαφορά η Μαρία και ακολουθούν Κατερίνα και Ελένη
Και το όνομα αυτού Γεώργιος

Εχετε αναρωτηθεί ποτέ αν στην Ελλάδα ζουν περισσότεροι Γιώργηδες ή Γιάννηδες; Κι αν πράγματι λέγονται Μαρίες οι πιο πολλές γυναίκες στη χώρα μας; Αν ναι, τότε ήρθε η ώρα να λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Ο Χάρης Φουνταλής, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Indiana University στο Bloomington των ΗΠΑ και έχει ασχοληθεί με την έρευνα στη γνωσιακή επιστήμη, είχε ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες. Για τον λόγο αυτόν πραγματοποίησε μια πρωτότυπη έρευνα χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες στατιστικές μεθόδους με τις οποίες διακρίβωσε ποια είναι τα πιο κοινά ελληνικά ονόματα.

«Ηθελα να απαντήσω σ’ ένα ερώτημα που είχα από μικρό παιδί: είναι περισσότεροι οι Γιάννηδες, οι Κωστήδες, οι Δημήτρηδες ή ποιοι είναι τέλος πάντων οι πιο πολλοί; Η έρευνα μου έμαθε κάτι που δεν ήξερα: ότι χωρίς καμιά αμφιβολία οι πιο πολλοί είναι οι Γιώργηδες. Οσο για τις Μαρίες στις γυναίκες, αυτό μάλλον το περίμενα. Παράλληλα, ήθελα να εξοικειώσω τους αναγνώστες με ορισμένα στοιχειώδη θέματα στατιστικής», λέει στο ΕΘΝΟΣ.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Πρώτο και εκτός συναγωνισμού είναι το όνομα Γιώργος, με τα Δημήτρης, Κωνσταντίνος και Ιωάννης να ακολουθούν, ενώ στις γυναίκες την πρωτοκαθεδρία έχει το Μαρία και έπονται κατά σειρά συχνότητας το Ελένη, το Αικατερίνη και το Βασιλική. Κάνοντας αναγωγή στον γενικό πληθυσμό της χώρας – και θεωρώντας ότι αποτελείται από 10 εκατομμύρια κατοίκους, το 50% των οποίων άνδρες και το 50% γυναίκες, ο κ. Φουνταλής διαπίστωσε πως με βεβαιότητα 95% στην Ελλάδα ζουν περισσότερες από 342.600 Μαρίες, πως αν κάποιος φωνάξει Γιώργος θα ανταποκριθούν περισσότεροι από 171.000 Ελληνες και πως στο όνομα Ελένη ακούν σχεδόν 199.000 γυναίκες.

Χάρης Φουνταλής: Πρώτο και εκτός συναγωνισμού είναι το όνομα Γιώργος, με τα Δημήτρης, Κωνσταντίνος και Ιωάννης να ακολουθούν

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις τριάδες ονομάτων Δημήτρης – Κώστας – Γιάννης και Ιωάννα – Δήμητρα – Ειρήνη, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς με βεβαιότητα για το ποιο εμφανίζεται συχνότερα στον γενικό πληθυσμό, αφού οι μεταξύ τους διαφορές κινούνται στα όρια του στατιστικού λάθους. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ονόματα που θεωρούνται διαδεδομένα, όπως το Θοδωρής, συναντώνται σε μόλις 27.000 Ελληνες. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 1.010 διαφορετικά ονόματα με τα οποία είχαν βαπτιστεί τουλάχιστον 2 άνθρωποι από το δείγμα, ενώ σχεδόν άλλα τόσα εμφανίστηκαν μόνο μία φορά. Σε αυτά περιλαμβάνονταν σπάνια ονόματα όπως Ειλικρίνεια, Δευκαλίωνας, Αμβροσία και Φρειδερίκος.

Ο κ. Φουνταλής χρησιμοποίησε ως δείγμα τα 97.072 άτομα που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το φθινόπωρο του 2008. Στη συνέχεια, τα επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά και έφτιαξε ένα πρόγραμμα με το οποίο έγιναν οι στατιστικοί υπολογισμοί. Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος και τον πλήρη πίνακα που προέκυψε από την έρευνα δημοσιεύτηκαν μαζί με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του κ. Φουνταλήhttp://www.foundalis.com/grk/Ellinika Onomata.html.

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ… ΑΣΕΠ
«Παρότι το δείγμα του ΑΣΕΠ δεν είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού, δεν θεωρώ ότι αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο, αφού στην Ελλάδα το όνομα σχεδόν ποτέ δεν εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ή την ηλικία του ατόμου, αλλά από το πώς λέγονται οι γιαγιάδες και οι παππούδες του. Η μόνη αντιπροσωπευτικότητα που μπορώ να πω ότι ίσως επηρεάζει τα αποτελέσματά μου είναι η ”τοπικότητα”. Αλλά ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα στρεβλώθηκαν, γιατί το δείγμα ήταν τεράστιο», λέει ο κ. Φουνταλής.

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Από πού προέρχονται τα ονόματα

Γεώργιος: Προέρχεται από το αρχαιοελληνικό γεωργός.
Δημήτριος: Ο αφιερωμένος στη Δήμητρα. Το Δήμητρα προέρχεται από το δη (γη) και μήτηρ (μητέρα).
Ελένη: Αρχαιοελληνικό. Σημαίνει φωτεινή, αστραποβολούσα.
Κωνσταντίνος: Προέρχεται από τη λατινική λέξη constans και σημαίνει ο σταθερός, ο αποφασισμένος, ο βέβαιος.
Μαρία: Προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Marjam και σημαίνει αυτή που πικράθηκε αλλά υψώθηκε και δοξάστηκε.
Αικατερίνη: Προέρχεται από το κατ’ εαρινή και σημαίνει εαρινή, ανοιξιάτικη.
Ιωάννης: Προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Yokhanan που σημαίνει η χάρη του Θεού.
Βασιλική: Σημαίνει εκείνη που ανήκει στον βασιλιά.
Νικόλαος: Προέρχεται από τις λέξεις νίκη και λαός.
Χρήστος: Παράλληλη γραφή του Χριστός. Λιγότερο πιθανή θεωρείται η εκδοχή να προέρχεται από το επίθετο χρηστός, δηλαδή χρήσιμος.
Αννα: Προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Hannah που σημαίνει χάρη, ευλογία του Θεού.
Αναστασία: Προέρχεται από το ουσιαστικό «ανάστασις».πηγή

Απο τα ωραιότερα μυνήματα...


Η γυναίκα μου μού πρότεινε να βγω με άλλη γυναίκα.
'Γνωρίζεις πολύ καλά πως την αγαπάς' μου είπε μια μέρα ξαφνιάζοντάς με.
'Η ζωή είναι πολύ σύντομη, αφιέρωσέ της χρόνο.'
'Μα εγώ ΕΣΕΝΑ αγαπώ' της είπα έντονα.
'Το ξέρω. Εξίσου όμως αγαπάς κι εκείνη.'
Η άλλη γυναίκα, την οποία η γυναίκα μου ήθελε να επισκεφθώ, ήταν η μητέρα μου, χήρα εδώ και χρόνια. Όμως οι απαιτήσεις της δουλειάς και των παιδιών με ανάγκαζαν να την επισκέπτομαι αραιά και που.'
Εκείνο το βράδυ της τηλεφώνησα και την προσκάλεσα έξω σε δείπνο και μετά για κινηματογράφο.
'Τι συμβαίνει; Είσαι καλά;' με ρώτησε.
Η μητέρα μου είναι από τους....
... ανθρώπους που εκλαμβάνει ένα νυχτερινό τηλεφώνημα ή μια αναπάντεχη πρόσκληση ως αρχή κακών μαντάτων.
'Νόμιζα πως θα ήταν καλή ιδέα να περνούσαμε λίγο χρόνο μαζί' της απάντησα. 'Οι δυο μας μόνοι... Τί λες;'
Σκέφθηκε λιγάκι και απάντησε: 'Θα το ήθελα πολύ.'
Εκείνη την Παρασκευή, καθώς οδηγούσα μετά το γραφείο για να πάω να την πάρω, αισθανόμουν περίεργα. Ήταν ο εκνευρισμός που προηγείται ενός ραντεβού... Και πώς τα φέρνει η ζωή, όταν έφθασα στο σπίτι της, παρατήρησα πως και η ίδια ήταν φοβερά συγκινημένη!
Με περίμενε στην πόρτα φορώντας το παλιό καλό παλτό της, είχε περιποιηθεί τα μαλλιά της και ήταν ντυμένη με το φόρεμα με το οποίο είχε εορτάσει την τελευταία επέτειο του γάμου της. Το πρόσωπό της χαμογελούσε, ακτινοβολούσε φως, όπως το πρόσωπο ενός αγγέλου.
'Είπα στις φίλες μου ότι θα βγω με το γιο μου..
και όλες τους συγκινήθηκαν' μου είπε καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό μου. 'Δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι αύριο για να μάθουν τα πάντα για τη βραδυνή έξοδό μας.'
Πήγαμε σε ένα εστιατόριο όχι από τα καλά, αλλά με ζεστή ατμόσφαιρα. Η μητέρα μου με έπιασε από το μπράτσο σαν να ήταν ΄Η Πρώτη Κυρία της χώρας.΄
Μόλις καθήσαμε, έπρεπε εγώ να της διαβάσω τον κατάλογο με τα φαγητά. Το μόνο που ΄έπιαναν΄ τα μάτια της ήταν κάτι μεγάλες φιγούρες.
Μόλις έφθασα στη μέση του καταλόγου, σήκωσα το πρόσωπό μου. Η μαμά μου καθόταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού και με χάζευε. Ένα νοσταλγικό χαμόγελο πέρασε από τα χείλη της.


'Εγώ ήμουν αυτή που σου διάβαζε τον κατάλογο, όταν ήσουν μικρός, θυμάσαι;'
'Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ξεκουραστείς και να μου επιτρέψεις να σου ανταποδώσω τη χάρη' απάντησα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση, τίποτα το εξαιρετικό, απλά το πώς περνάει ο καθένας μας κάθε μέρα.
Μιλούσαμε για ώρες, που τελικά χάσαμε την ταινία στον κινηματογράφο.
'Θα βγω μαζί σου την επόμενη φορά, αν μου επιτρέψεις να κάνω εγώ την πρόταση' μου είπε η μητέρα μου καθώς την επέστρεφα στο σπίτι. Την φίλησα, την αγκάλιασα.
'Πώς πήγε το ραντεβού;' θέλησε να μάθει η γυναίκα μου μόλις μπήκα στο σπίτι εκείνο το βράδυ.
'Πολύ όμορφα, σ΄ευχαριστώ. Περισσότερο κι απ΄ό,τι περίμενα.' της απάντησα.


Μερικές μέρες αργότερα η μητέρα μου ΄έφυγε΄ από ανακοπή της καρδιάς. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα.
Λίγο καιρό μετά, έλαβα έναν φακέλο από το εστιατόριο όπου είχαμε δειπνήσει η μητέρα μου κι εγώ. Μέσα είχε ένα σημείωμα που έγραφε:


'Το δείπνο είναι προπληρωμένο. Ήμουν σχεδόν βέβαιη πως δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ, κι έτσι πλήρωσα για δύο άτομα, για σένα και τη σύζυγό σου. Δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να αισθανθείς τί σήμαινε εκείνη η βραδιά για μένα. Σε αγαπώ!'


Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα του να είχα πει εγκαίρως 'ΣΕ ΑΓΑΠΩ'.
Συνειδητοποίησα ακόμη τη σπουδαιότητα του να δίνουμε στους αγαπημένους μας το χρόνο που τους αξίζει. Τίποτα στη ζωή δεν είναι και δεν θα είναι πιο σημαντικό από την οικογένεια σου. Αφιέρωσε χρόνο σ΄αυτούς που αγαπάς, γιατί αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν.


πηγή

Με ιδιωτικό συμφωνητικό η συναινετική λύση γάμου


Αλλαγές σε όλους τους τομείς του ελληνικού Δικαίου (ποινικό, αστικό, διοικητικό κ.λπ.) φέρνει το πολυνομοσχέδιο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Μεταξύ των ρυθμίσεων καθιερώνεται ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος λύσης ενός γάμου αφού ένα ιδιωτικό συμφωνητικό θα αρκεί για τη συναινετική λύση του γάμου. Όπως αναφέρει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ "Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η συναινετική λύση του γάμου, γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό (γραπτή συμφωνία) των δύο πλευρών και με αναγκαία παράσταση δικηγόρου, (ένας για κάθε μέρος), αλλά και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον δεύτερη συζήτηση για τη λύση του γάμου με συμφωνία των μερών...

Παράλληλα, τα διαζύγια με αντιδικία, η ακύρωση του γάμου, η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάμου, οι σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, καθώς και οι διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων μεταφέρονται από τα Πολυμελή στα Μονομελή Πρωτοδικεία".

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Της ζητήθηκε να συμμετέχει σε άμβλωση λέγοντάς της να κρατάει μόνο το κεφάλι του άψυχου εμβρύου! (ΠΡΟΣΟΧΗ: σκληρές εικόνες)


Νοσηλεύτρια υπέρ της ζωής της ζήτησαν να βοηθήσει σε μια έκτρωση και της είπαν: "Απλά πρέπει να πιάσετε το κεφάλι του μωρού".

Αρκετές νοσοκόμες κατά της άμβλωσης στο New Jersey, αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να ακολουθήσουν τη συνείδησή τους και να μην αναγκάζονται να συμμετέχουν στη διαδικασία των έκτρώσεων. Αυτό το απόσπασμα στην The Washington Post, από συνέντευξη με μία από τις νοσοκόμες, μου κίνησε το ενδιαφέρον όταν το διάβασα:


Η νοσοκόμα, Fe Esperanza R. Vinoya, δήλωσε ότι της είπε ο διευθυντής της: " Δεν έχετε παρά να πιάσετε το κεφάλι του μωρού. Μην ανησυχείτε, είναι ήδη νεκρό".


Μπορείτε να φανταστείτε κάτι πιο τρομακτικό από το να είναι αναγκασμένη να "πιάσει" το κεφάλι ενός νεκρού βρέφους; Ένα μωρό που μόλις λίγα λεπτά πριν ζούσε στη μήτρα της μητέρας του;

Υπέρμαχοι υποστηρικτές των έκτρώσεων και bloggers είναι υστερικοί με αυτό (δεν χρησιμοποιώ τη λέξη σχεδόν υστερικοί) και προσπαθούν να επιτεθούν στα κίνητρα αυτών των γυναικών.


Εδώ είναι μόνο ένα δείγμα της διακωμώδησης από τον Erin Ryan του φεμινιστικού blog Jezebel:


"Από τον τρόπο που περιγράφεται αυτή η καταγγελία, θα σκεφτόσαστε ότι είχαν διαταχθεί να βάλουν στη σειρά τα μωρά και να τα πυροβολούν στο κεφάλι μπροστά στα παιδιά τους".


Για να μην αναφέρω ακόμη και πόσα άλλα πράγματα έχω δει να γράφονται για αυτές τις νοσοκόμες κατά της έκτρωσης.


Νομίζω ότι ο σκοπός των υποστηρικτών υπέρ των έκτρώσεων, για να υστεριάζουν με αυτόν τον τρόπο, είναι ο εξής: Πρέπει να υπερβάλλουν γιατί στην πραγματικότητα αυτό που ζητήθηκε να κάνουν αυτές οι νοσοκόμες, είναι πραγματικά τρομακτικό. Κανείς δεν μιλάει για πυροβολισμούς βρεφών με όπλα. Εδώ μιλάμε για τη σύνθλιψη του κρανίου του μωρού, ενώ το μωρό είναι ακόμα μέσα στη μητέρα του και η αποκοπή του από το μικροσκοπικό σώμα του. Υπέρμαχοι υποστηρικτές της ζωής ζητούν από όλες τις πλευρές, να αντιμετωπίσουν απλά την ανατριχιαστική πραγματικότητα.


Για ένα κίνημα που υποστηρίζει ότι η έκτρωση είναι θέμα "επιλογής", οι υποστηρικτές υπέρ της έκτρωσης, δεν μπορούν με τίποτα να παραδεχτούν ότι οι νοσοκόμες υπέρ της ζωής, έχουν την επιλογή να μην βοηθούν στις έκτρωσεις. Αλλά η πιο σημαντική επιλογή που αντιμετωπίζουν οι υποστηρικτές των εκτρώσεων, είναι κατά πόσον ή όχι θα συμφωνούσαν να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της έκτρωσης.
Αντ 'αυτού, ετοιμάζουν τα όπλα και "συλλέγουν" τα κεφάλια των φτωχών θύματα των εκτρώσεων.

πηγή