.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ἐπιτυχημένος εἶναι ὁ γάμος ποὺ βάζει ὡς βάση ἐπιτυχίας ὄχι τὸν πλοῦτο, ἀλλὰ τὴν ἀρετή..

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)