.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Ενδιαφερομένων άλλης ομολογίας προστίθενται επιπλέον


1.Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την κοινότητα που υπάγεσθε.

2.Πιστοποιητικό βάπτισης για το μέλος του ζευγαριού που δεν είναι ορθόδοξος.

3.Τα έγγραφα θα είναι όλα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από το Ελληνικό προξενείο ή την Ελληνική πρεσβεία της χώρας σας ,με Σφραγίδα Χάγης ή το υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδας.

4.Θα προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη ,(αυτό πραγματοποιείται εδώ στην Σαντορίνη σε συμβολαιογράφο)


ΠΡΟΣΟΧΗ .Για της περιπτώσεις εξωτερικού
καλό είναι να υπάρχει συνεννόηση για έλεγχο των χαρτιών τουλάχιστον ενός μηνός πριν το γάμο για να αποφεύγονται οι ταλαιπωρίες.

πηγή