.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ


 Logo of the Holy and Great Council


Σχόλια
ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,


(ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ)


Θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!
σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.
Ξεκινᾶμε μέ τέσσερα σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "γάμου καί κωλυμάτων του", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
Σχόλιο 1ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 9 περί πολιτικοῦ "γάμου", ναί μέν οἱ Συνοδικοί τάσσονται κατά τῆς ἐλευθέρας ἑτεροφυλικῆς καί ὁμοφυλικῆς (δέν τολμοῦν νά ἀναφέρουν τήν λέξη ἤ παράγωγό της) συμβιώσεως, παρόλ' αὐτά, δέν καταδικάζουν ὡς πορνεία τόν πολιτικό "γάμο", ὁ ὁποῖος δέν συμβαδίζει μέ τούς πνευματικούς νόμους τοῦ Θεοῦ. Ἀποφεύγεται ἡ καταδίκη τοῦ πολιτικοῦ "γάμου" ὡς πορνεία. Καί ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις οἱ Συνοδικοί ἀναφέρουν Ἱερούς Κανόνες (π.χ. στήν περίπτωση ἱερολόγησης γάμου μετά τήν μοναχική κουρά, ἤ μετά τήν χειροτονία), δέν ἀναφέρουν τούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀφοροῦν τήν πορνεία καί τίς προγαμιαῖες σχέσεις, ἀπό τήν στιγμή πού ἕνας πολιτικός "γάμος" πνευματικά εἶναι ἄκυρος, ἀλλά ἀναλώνονται σέ "διακρίσεις" καί "ἀγάπες". Συμφωνοῦμε καί μέ αὐτά, ἀλλά σέ Συνοδικές ἀποφάσεις πρέπει ταυτόχρονα νά εἶναι ξεκάθαρο τό δογματικό τοπίο, τί εἶναι ἁμαρτία καί φευκτέο! Ἐπιβάλλεται.
Σχόλιο 2ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 5 γιά τά κωλύματα γάμου καί τήν ἐφαρμογή τῆς Οἰκονομίας, ὑποπαράγραφος ii,  ἐνῶ οἱ Συνοδικοί ἐπικαλοῦνται τούς Ἱερούς Κανόνες, παρόλ' αὐτά, ἀφήνουν ἀνοιχτή θύρα τελέσεως μικτῶν γάμων μέ αἱρετικούς "Χριστιανούς", ἐπικαλούμενοι λόγους "ποιμαντικῆς διακρίσεως" καί ταυτόχρονα πετᾶνε τό μπαλάκι στήν Ἱερά Σύνοδο ἑκάστου Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἀποφασίζουν ξεκάθαρα τήν ἀπαγόρευση γάμων μέ αἱρετικούς!

Σχόλιο 3ο:
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παράγραφο 6 γιά τά κωλύματα γάμου καί τήν ἐφαρμογή τῆς Οἰκονομίας, οἱ Συνοδικοί ἐπικαλοῦνται τήν μή ὑπέρβαση τῆς κρατικῆς νομοθεσίας ἀπό τήν ἐκκλησιαστική, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά κωλύματα γάμου ἀπό πνευματικῆς ἐπόψεως, χωρίς νά ξεκαθαρίζουν ὅτι δέν πρέπει νά ἀφορᾶ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ κρατική "νομιμότητα", ὅταν αὐτή στρέφεται ἐναντίον τῆς ἀνώτερης καί σωτηριολογικῆς πνευματικῆς νομιμότητος. Π.χ. μποροῦν βεβαίως δύο Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά συνάψουν πολιτικό "γάμο" καί νά εἶναι καθ' ὅλα "νόμιμοι" στά μάτια τοῦ Κράτους, ἀλλά θά εἶναι νόμιμοι καί στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί δέν θά εἶναι πόρνοι ἐνώπιόν τους;...

Σχόλιον 4ο:
Σχολιάζουμε διά ἐρωτήσεως πού ἔχουμε θέσει ἐδῶ καί μῆνες.
Γιατί ὑπῆρξε ἕνα τέτοιο θέμα στήν θεματολογία μίας Συνόδου, τήν στιγμή πού Εὐαγγελικῶς καί Ἱεροκανονικῶς γνωρίζουμε τά πρέποντα καί θεάρεστα;
Μήπως γιά δόλωμα, ὥστε νά περάσουν μέσα ἀπό κάποια αὐτονόητα θέματα καί ἀποφάσεις, τά δηλητηριώδη περί "ὑπόλοιπου χριστιανικοῦ κόσμου";...
Γιατί καταναλώθηκε χρόνος, κόπος, χρῆμα γιά ἕνα τέτοιο θέμα καί ΟΧΙ γιά τήν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Μασονίας;Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Γέροντας Εφραίμ: «Η πολυτεκνία χρειάζεται πίστη στο Θεό»


Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ μιλάει σε εκδήλωση των Πολυτέκνων του νομού Βόλου, τονίζοντας το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους πολύτεκνους.

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Υπέροχες φωτογραφίες δείχνουν το πριν και μετά της μητρότητας

ένα αφιέρωμα σε όλες τις μαμάδες του κόσμου κάνει το Bored Panda, συγκεντρώνοντας μερικά από τα πιο ωραία μαμαδίστικα φωτογραφικά projects που κυκλοφορούν εκεί έξω.
Μέσα από λίγες φωτογραφίες, σκιαγραφείται πόσο μοναδική εμπειρία είναι η εγκυμοσύνη και η απόκτηση ενός παιδιού. Δες μερικά από τα πριν και μετά γυναικών που έκαναν αυτό το ταξίδι. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό.

1. ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ


2. ΑΠΟ ΨΗΛΑ


3. ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ


4. ΜΑΓΙΚΟ


5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ


6. ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


7.  ΦΙΛΙ


8. ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ


9. ΔΙΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ


10. ΟΜΑΔΙΚΗ


  πηγή