.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Τα στέφανα τού γάμου

Ο γάμος είναι ένα από τα Μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας και μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, «το μυστήριον τούτο μέγα εστίν».

Καινή Διαθήκη Εφεσίους, Κεφάλαιο 5, Στίχοι 31 – 32.. «Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα». Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό για τον Χριστό και για την εκκλησία».

Η Εκκλησία, για να τονίσει ιδιαίτερα τον θεσμό της οικογένειας και την ψυχική και σωματική ένωση των συζύγων, κατασκεύασε στέφανα, τα οποία τοποθετούνται στα κεφάλια των νεονύμφων, ως επιβράβευση για τον πρότερο έντιμο βίο τους.

Τα στέφανα συμβολίζουν το βασιλικό μεγαλείο που είχαν οι Πρωτόπλαστοι μέσα στον Παράδεισο. Κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους.

Σήμερα βέβαια αυτό το είδος των στεφάνων είναι περιορισμένο, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως τα εμπορικά στέφανα, τα οποία είναι απλά και λιτά.

Η παράδοση «θέλει» να τα φυλάγουν οι νεόνυμφοι στο εικονοστάσι τους.πηγή