.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Σχέσεις Ανδρογύνου Πριν και Μετά τον ΓάμοΠριν από πολύ καιρό, μας ζητήθηκε να διατυπώσουμε γραπτώς κάποιες σκέψεις και κατευθύνσεις, που εκφράσαμε κατά την διάρκεια μιας συζητήσεως, με θέμα σχετικό με τον τίτλο της παρούσης εργασίας. Αυτές, μετά από επεξεργασία, καθώς και μετά από αρκετές προσθήκες από άλλες πηγές, τις παραθέσαμε σε μία αρχική εργασία μας, υπό μορφήν δοκιμίου. Αργότερα, όμως, μετά από ωριμότερη σκέψη, θεωρήσαμε καλό να εμπλουτίσωμε την αρχική αυτή εργασία με περισσότερα δεδομένα και να την παρουσιάσουμε πιο συστηματική, καλύπτοντας περισσότερες πλευρές του τεράστιου αυτού θέματος, το οποίο πάντα θα είναι ανεξάντλητο, ακριβώς επειδή αφορά την ίδια την ζωή, την οποία δεν μπορεί να περικλείση κανείς σε ένα βιβλίο. Σχετικά με τον γάμο, τις προγαμιαίες σχέσεις, την παρθενία, την αγαμία και τον μοναχισμό, που σχετίζεται με την αγαμία, έχουν γραφεί πάρα πολλά βιβλία. Εμείς, εδώ, θα περιορισθούμε μόνο στο θέμα των σχέσεων του ανδρογύνου πριν και μετά τον γάμο, χωρίς να επεκταθούμε στο θέμα του μοναχισμού, διότι η εργασία αυτή απευθύνεται σε Χριστιανούς εγγάμους, καθώς και σε αγάμους οι οποίοι επιθυμούν τον έγγαμο βίο.