.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Το δυσκολότερο έργο του ανθρώπου: η αγάπη στην πράξη


Η πορεία από το «οδόντα αντί οδόντος» της Παλαιάς Διαθήκης


στο «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» της Καινής Διαθήκης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον άνθρωπο.


Πως όμως μπορούμε να το πετύχουμε;


Εξηγεί συνοπτικά ο πατήρ Αθανάσιος, Μητροπολίτης Λεμεσού.
η αγάπη στην πράξη