.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Προτεινόμενο διάβασμα


-Νίκου Ἀγνάντου Εἰς σάρκα μίαν, ἐκδ. Ἀκρίτας -Σταύρου Φωτίου Ἄνδρας καί γυναίκα: ὁ ἄνθρωπος, ἐκδ. Ἀκρίτας -π. Φιλοθέου Φάρου-π. Σταύρου Κοφινᾶ

α) Γάμος,

β) Συζυγία, ἐκδ. Ἀκρίτας
-π. Φιλοθέου Φάρου Ἔρωτος φύσις, ἐκδ. Ἁρμός

-π. Μιχαήλ Καρδαμάκη Ἀγάπη καί γάμος, ἐκδ. Ἀκρίτας

-Γεωργίου Μαυρομμάτη Τό μυστήριον τῆς ἀγάπης, ἐκδ. Τέρτιος -Γεωργίου Πατρώνου Θεολογία καί ἐμπειρία τοῦ γάμου, ἐκδ. Δόμος -Χρήστου Γιανναρᾶ Σχόλιο στό Ἆσμα ἀσμάτων, ἐκδ. Δόμος

-τοῦ ἰδίου Μεταφυσική τοῦ σώματος, ἐκδ. Δωδώνη


-Μητρ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Ἄνθρωπος: ἄρσεν καί θῆλυ

-π. Ἀρσενίου Μέσκου Ὁ ἔρωτας στήν ἐν Χριστῷ ζωή, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Σοχοῦ


-Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου Γάμος καί παρθενία στόν ἱερό Χρυσόστομο, ἐκδ. Ἁρμός
-Ἀγάπη καί γάμος (συλλογικό), ἐκδ. Ἁρμός

-Χρήστου Βάντσου Ὁ γάμος καί ἡ προετοιμασία αὐτοῦ ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου Ποιμαντικῆς
-Ἀλεξάνδρου Σταυροπούλου Ποιμαντική γάμου καί οἰκογενείας, ἔκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας

-τοῦ ἰδίου Ποιμαντική προετοιμασία τῶν μελλονύμφων
-Παναγιώτη Σκαλτσῆ Γάμος καί θεία λειτουργία: συμβολή στήν ἱστορία καί τή θεολογία τῆς λατρείας, ἐκδ. Πουρναρᾶ

-Γιά τή ζωή καί τήν οἰκογένεια (συλλογικό), ἔκδ. Νεανικοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Ὁμίλου Σύρου


-Ἡ συνάντηση τῶν φύλων (συλλογικό), ἔκδοση τοῦ ἰδίου ὁμίλου -Βασιλείου Χαρώνη Γάμος-ἀγάπη καί ἔρωτας

-Τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὁ κῆπος τῶν τέρψεων (συλλογικό), ἐκδ. Ἐγρήγορση


-Περιοδικό Σύναξη: τεύχη 32 (ἔρως Θεοῦ-ἔρως ἀνθρώπων), 36 (γυναίκα), 53 (ἄσκηση), 71 (μυστήριο τοῦ γάμου), 77 (ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα)-π. Βασιλείου Θερμοῦ Ἀσματική ἀκολουθία τοῦ γάμου, ἐκδ. Ἀκρίτας