.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ο χριστιανικός γάμος, συνδεδεμένος άμεσα με την Ευχαριστία και την προοπτική της Βασιλείας του Θεού, αποτελεί μια δυνατότητα και μια ελπίδα να υπερβεί κανείς τις επιπτώσεις του σύγχρονου ατομοκεντρισμού και να ενωθεί πραγματικά με τον άνθρωπο που επέλεξε η καρδιά του.α΄έκδ. Δεκέμβριος 2004, σ. 220.Συγγραφέας: π. Ιωάννης Μεγιεντορφ, Μτφρ.: π. Αθηναγόρας