.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Οι χωρισμένοι… πεθαίνουν νέοι


Κάθε χρόνο, σχεδόν δυο εκατομμύρια Αμερικάνοι χωρίζουν με διαζύγιο. Ήδη υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες, που καταλήγουν στο ότι ένα διαζύγιο μπορεί να συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες ενός πρόωρου θανάτου.

Οι David Sbarra, Rita Law, και Robert Portley του πανεπιστημίου της Arizona, δημοσίευσαν πρόσφατα μια εργασία που συνοψίζει τις ενδείξεις που υπάρχουν, και που συνδέουν τα διαζύγια με τους πρόωρους θανάτους.

Η εργασία τους συγκέντρωσε στοιχεία από 32 άλλες σχετικές μελέτες, που αφορούσαν 6.5 εκατομμύρια ανθρώπους από 11 διαφορετικές χώρες, με 755.000 διαζύγια και 160.000 θανάτους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως οι ενήλικοι που χωρίζουν έχουν 23% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πιο νωρίς από τους συνομήλικούς τους παντρεμένους.

Οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες πρόωρου θανάτου, από ότι οι γυναίκες.

Οι κάτω των 65 ετών έχουν μεγαλύτερα ρίσκα, από ότι οι άνω των 65.

Και αυτά τα στοιχεία ισχύουν ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των διαζευγμένων.

Το επόμενο ερώτημα που ερευνήθηκε ήταν το αν το διαζύγιο προκαλεί τον θάνατο.

Αν και αυτονόητο, εν τούτοις θα πρέπει να θυμόμαστε πως η σύνδεση δυο πραγμάτων δεν σημαίνει και το ότι υπάρχει σχέση αιτίασης μεταξύ τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η επίδραση της επιλογής, στην οποία οφείλονται τόσο τα διαζύγια όσο και οι θάνατοι.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, «η κοινωνική επιλογή σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που αυξάνουν τα ρίσκα για διαζύγιο, και προβλήματα υγείας. Η εχθρότητα, η κατάθλιψη, και η κατάχρηση ουσιών είναι μερικά από τα παραδείγματα πολλών παραγόντων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες διαζυγίου… και να είναι πρόδρομα φαινόμενα ενός πρόωρου θανάτου».

Με άλλα λόγια, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που προκαλούν το διαζύγιο, και τον θάνατο.

Οι ερευνητές καταλήγουν στην εργασία τους με μια προσεκτική ανάλυση όσον αφορά στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ένα διαζύγιο μπορεί να οδηγήσει κάποιον στον θάνατο.

Πρώτα απ όλα, επειδή ένα διαζύγιο δημιουργεί συνήθως οικονομικά προβλήματα στα δυο μέρη, αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Σε γενικές γραμμές, είναι ήδη γνωστό πως άτομα με λιγότερα οικονομικά μέσα, έχουν και περισσότερα προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, οι διαζευγμένοι συνήθως διακόπτουν και τις σχέσεις τους με τους γείτονες, την εκκλησία, τις λέσχες, κλπ. Όπως ξέρουμε, αυτού του είδους οι κοινωνικοί δεσμοί κάνουν καλό στην υγεία.

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις πως το διαζύγιο επηρεάζει τις συμπεριφορές υγιεινής ζωής. Για παράδειγμα, μετά από ένα διαζύγιο, ειδικά οι γυναίκες τείνουν να αρχίσουν, ή να ξαναρχίσουν το κάπνισμα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αλλάζουν διατροφικές συνήθειες, ενώ δυσκολεύονται και στον ύπνο.

Τέλος, υπάρχει ο μεγάλος παράγοντας του στρες, που διαταράσσει τις βιολογικές λειτουργίες, βάζοντας τους ανθρώπους σε μεγαλύτερα ρίσκα. Μια πρόσφατη επιστημονική έρευνα κατέδειξε ότι οι διαζευγμένοι που έχουν αυξημένο επίπεδο άγχους, τείνουν να έχουν και αυξημένη πίεση. Συνεπώς, το στρες που ακολουθεί ένα διαζύγιο, σίγουρα βλάπτει την υγεία.

Παρά τις γενικές ενδείξεις ότι το διαζύγιο συνεισφέρει σε έναν πρόωρο θάνατο, οι συντάκτες της μελέτης προειδοποιούν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία των συμπερασμάτων. Σημειώνουν το ότι πολλοί διαζευγμένοι παντρεύονται ξανά, και αυτός ο παράγοντας δεν ελήφθη υπόψη στη συγκεκριμένη εργασία τους.

Αν και τα συμπεράσματα της εργασίας είναι ακόμη ανοιχτά σε περαιτέρω διερεύνηση, εν τούτοις μας βοηθούν στο να θυμόμαστε πως ένα διαζύγιο έχει μεγάλη πολυπλοκότητα, την οποία και θα πρέπει να κατανοούμε.

Huffington Post

πηγή