.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Γιατί οι άνδρες πεθαίνουν νωρίτερα από τις γυναίκες;

Δείτε τις τέσσερις εικόνες που ακολουθούν και θα καταλάβετε το γιατί...