.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Αγίου Στυλιανού

Απολυτίκιο

Στήλη έμψυχος της εγκρατείας,
στύλος άσειστος της Εκκλησίας,
Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε.

ανατεθείς γαρ Θεώ εκ νεότητος,
κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος.
Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

απολυτίκιο αγίου στυλιανού