.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «Οἱ ἐχθροὶ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας δὲν θέλουν νὰ ὑπάρχει Παραδοσιακὴ Ἑλληνικὴ Οἰκογένεια, γιατί γνωρίζουν ὅτι αὐτὸ τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς ἑλληνορθόδοξης, εἶναι πρὶν ἀπὸ τὸ Σχολεῖο, σχολεῖο, πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐκκλησία, καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Πατρίδα, πατρίδα μικρή.».

Ἕνας θεσμὸς ποὺ χτυπήθηκε ἀνελέητα τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι ἡ Οἰκογένεια.

Α] Ἀπὸ ποιοὺς χτυπήθηκε καὶ ἀπὸ ποιοὺς βάλλεται;

 .             Ἀπὸ τὴν πλουτοκρατία καὶ τὴν ἐξουσία μὲ τὸ κακὸ δικό τους παράδειγμα. Δηλαδὴ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἐξουσιαστὲς ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν, ζοῦσαν ὅπως ἤθελαν… Παραβίασαν θεσμοὺς καὶ ἱεροὺς κανόνες. Δημιούργησαν τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ ἦταν «κατ᾽εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν» τους. Προέβαλαν μὲ ταινίες, ἐκπομπές, θέατρο, τραγούδια καὶ τέχνη τὸ μοντέλο μίας «ἄλλης» οἰκογένειας, ἀμερικανικοῦ – δυτικοῦ τύπου, ὑποτεταγμένης στὴ σαρκολατρεία καὶ ὄχι στὸ θεῖο θέλημα.
.             Τραγουδιστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, βουλευτές, ἠθοποιοί, ντόπιοι καὶ ξένοι, προβάλλουν ἀνερυθρίαστα τὴν προσωπική τους δραματικὴ οἰκογενειακὴ κατάσταση καὶ ἀπὸ κάτω χάσκει ὁ ἐπιπόλαιος νεανικὸς κόσμος καὶ δυστυχῶς συνεχίζει νὰ τοὺς μιμεῖται.
.             Μετὰ ἦρθαν οἱ σύγχρονες ἰδέες τῆς χειραφέτησης καὶ τοῦ φεμινισμοῦ κατέστρεψαν κυριολεκτικὰ τὸ πρόσωπο ἐκεῖνο ποὺ λέγεται καὶ εἶναι «βασίλισσα τοῦ σπιτιοῦ», δηλ. τὴ γυναίκα, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ὁ συνεκτικὸς δεσμὸς τῆς οἰκογένειας ὡς τῆς συζύγου καὶ τῆς μάνας μέσα στὸ σπίτι.
.             Ἡ μικτοποίηση τῶν σχολείων δημιούργησε τὶς συνθῆκες τῆς καταστροφῆς.
.             Ἡ τηλεόραση ἀποτελείωσε τὴ δουλειά.
.             Τὸ διαδίκτυο καὶ τὸ κινητὸ ἔβαλαν τὴν ταφόπλακα.
.             Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅμως νόμοι καὶ νομοσχέδια (αὐτόματο διαζύγιο, ἐλεύθερες συμβιώσεις, ἴσως καὶ γάμοι τῶν διεστραμμένων στὸ κοντινὸ μέλλον…) προχώρησαν λίγο πιὸ κάτω στὸν κατήφορο τῆς ντροπῆς καὶ τίναξαν στὸν ἀέρα τὴν οἰκογένεια.
.             «Ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν» τῆς Τρόϊκα ἔρχεται τὸ ἐπίσημο ἑλληνορθόδοξο κράτος καὶ ἀπαξιώνει τελείως τὸ ἑλληνικὸ σπίτι μὲ: τὴν φτώχεια, τὴν φορολογία, τὴν φορολόγηση τῶν πολυτέκνων, τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς…
.             Τώρα δυστυχῶς ὁδεύουμε σὲ μία μουσουλμανοποίηση τῆς κοινωνίας. Οἱ λαθροέποικοι θὰ ἐπιβάλλουν νέους κορανικοὺς νόμους καὶ θὰ ζητοῦν φορτικὰ τὴν γενικὴ ἀποδοχή τους, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται σήμερα στὴν Εὐρώπη.

Β] Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἐλπιδοφόρα ἄνοιξη: στὴν τελευταία δημοσκόπηση ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παρὰ τὸν ὅποιο βομβαρδισμὸ ποὺ ὑφίσταται, ἐμπιστεύεται μὲ ποσοστὸ 98% τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ τὴν βάζει στὴν πρώτη θέση τῆς κλίμακας τῶν ἀξιῶν. Αὐτὸ εἶναι μία νίκη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.

.             Τὸ Μυστήριο τῆς Οἰκογένειας εἶναι θεοΐδρυτο καὶ ἀκατάλυτο. Ἀλλοίμονο σὲ κεῖνον ποὺ θὰ βάλει δυναμίτη στὰ θεμέλια τοῦ ἑλληνορθόδοξου σπιτικοῦ. Θάχει νὰ κάνει μὲ τὸν Θεό. Καὶ τοῦτο διότι ἡ οἰκογένεια εἶναι «κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησία», κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, καὶ «ἐκκλησία μικρά», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν θεολόγο!

Γ] Ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ κρατήσουμε ἄμυνες καὶ νὰ συγκρατήσουμε τοὺς Ἕλληνες στὸν κατήφορο τῆς ἀπαξίωσης τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς μνημονιακῆς ἐπίθεσης σὲ βάρος της.

.             Ο χθροὶ τῆς Πίστεως κα τς Πατρίδας δν θέλουν ν πάρχει Παραδοσιακ λληνικ Οκογένεια, γιατί γνωρίζουν τι ατ τ κύτταρο τς κοινωνίας, κα μάλιστα τς λληνορθόδοξης, εναι πρν π τ Σχολεο, σχολεο, πρν π τν κκλησία, κκλησία, κα πρν π τν Πατρίδα, πατρίδα μικρήΜέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια ὁμιλοῦν πρῶτα – πρῶτα τὰ παιδιὰ τὴν μητρική τους ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλώσσα, διδάσκονται ἀπὸ γονεῖς καὶ παπποῦδες γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ μαθαίνουν γιὰ τὴν ἔνδοξη ἑλληνικὴ Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα. Βιώνουν μάλιστα τὴν οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα μὲ ὅλες ἀσφαλῶς τὶς ἀνθρώπινες δυσκολίες καὶ ἀδυναμίες της.
.             Οἱ ἐχθροὶ θέλουν νὰ σπάσουν τὶς ρίζες. Θέλουν νὰ γκρεμίσουν τὰ θεμέλια της ψυχῆς τῶν Ἑλλήνων. Ν μς κάνουν ξένους κα πόμακρους, κοσμοπολίτες κα ρημοσπίτες, νέστιους, θεους κα στοργους. Φύλλα στν νεμο τς παγκοσμιοποίησης.
.             Προχωροῦν μὲ σχέδιο: εἰσάγοντας ἰδέες ἀνατρεπτικές, φυγόκεντρες γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ μπήγοντας τὸ στιλέτο τοῦ ἀπρόσωπου μαρξισμοῦ, τῆς φτώχειας τοῦ μνημονίου καὶ τῆς διάλυσης τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια.

 Δ] Ἀπάντησή μας σὲ ὅλους αὐτοὺς καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σχέδια εἶναι ἡ Ὀδύσσεια καὶ ὁ Ὀδυσσέας. Εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν Ἰθάκη. Ἡ ἐπιστροφὴ αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο ἡ ἐπιστροφὴ στὴν χαμένη πατρίδα, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ γυρισμὸς στὴ γλυκιὰ οἰκογένεια καὶ στὸ ζεστὸ πατρικὸ σπίτι.

.             Ὄχι λοιπὸν ἄλλες ὑποχωρήσεις! Ὅσοι ἀγαπᾶμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, θὰ γυρίσουμε πίσω στὶς ρίζες μας.
.             Μπορεῖ οἱ παγκοσμιοποιητὲς καὶ οἱ ἐγχώριοι ἐκπρόσωποί τους νὰ θέλουν νὰ γονατίσουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια μὲ τὰ ὀλέθρια νομοσχέδια καὶ τὴν καταραμένη φτωχοποίηση.
.             Μπορεῖ τὰ ὑπουργεῖα νὰ ἑτοιμάζουν τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ κόβουν τὰ ἐπιδόματα τῆς πονεμένης καὶ πολύτεκνης οἰκογένειας
.             Μπορεῖ ὁ διάβολος καὶ τὰ θλιβερὰ ὄργανά του νὰ θέλουν νὰ διαλύσουν τὴν ἑλληνορθόδοξη Ἑστία τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ νὰ βγάλουν τὰ μέλη της στὸ δρόμο καὶ στὸ πεζοδρόμιο.
.         Μπορεῖ οἱ καναλάρχες νὰ θέλουν νὰ μπολιάσουν τὴν εὐλογημένη ἑλληνικὴ οἰκογένεια μὲ δυτικὰ πρότυπα ἐλευθεριάζουσας νοοτροπίας ἢ νὰ προβάλλουν νωχελικὰ παραδείγματα πολυγαμίας μὲ τὰ χαρέμια τῆς ἀνατολίας.
.             Μπορεῖ οἱ δῆμοι νὰ θέλουν νὰ ὀργανώνουν ἐν μέσῳ κρίσης καρναβάλια καὶ νὰ ἐπιδοτοῦν φιέστες, ἀντὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξοικονομήσουν βοηθήματα γιὰ τὶς πολύτεκνες φαμελιές.
.             Μπορεῖ οἱ «κολοβὲς ἀλεποῦδες» τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἢ δημοσιογραφικοῦ κόσμου νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν σὰν μόδα τὴ ντροπή τους.

 Ε] Ἐμεῖς ὅμως «εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν δαιμόνων» θὰ μείνουμε πιστοὶ σ΄ αὐτὰ ποὺ παραλάβαμε, δίπλα στὸν Χριστό, στὸν Γάμο τῆς Κανᾶ, μαζὶ μὲ τὴν Παναγία Μητέρα Του καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Του καὶ βεβαίως μαζὶ μὲ τοὺς Μάρτυρες καὶ τοὺς Ἥρωες τῆς φυλῆς μας, γύρω ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι καὶ τὸ τζάκι τοῦ σπιτιοῦ μας, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν γονέων μας, τῶν παππούδων καὶ γιαγιάδων μας, ποὺ ὑπῆρξαν τὰ ἀγκωνάρια καὶ οἱ κολόνες τοῦ ἑλληνικοῦ σπιτιοῦ.

.         Ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Γένους μας!

 

πηγή