.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Το Διεθνές Σύμβολο του Γάμου


Μετά από 5 χρόνια σκληρών συνομιλιών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενέκρινε το νέο Διεθνές Σύμβολο Γάμου…