.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ποιο είναι το μέτρο της αγάπης;

Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.