.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Αυτό κατά την Αραμαϊκή Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση είναι ακριβώς το νανoύρισμα της Παναγίας στο βρέφος Ιησού!

Πώς η Παναγία νανούριζε το μικρό Χριστό!πηγή