.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε σήμερα την οικογένεια να παραμείνει υγιής και ζωντανή. Ὁμιλεῖ ὁ Σεβ. Σισανίου κ Σιατίστης π.Παῦλος.