.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη -Αληθώς Ανέστη
Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια•
εορταζέτω γουν πάσα κτίσις την έγερσιν Χριστού, εν η εστερέωται...

Χρήστος2Κ
http://2.bp.blogspot.com/_RRN9WL0hlao/S7duyNlA7kI/AAAAAAAAIQY/rhuT7hu--zw/s1600/easter-eggs-.jpg