.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Τι σκέπτονται τα παιδιά στην κάθε ηλικία για τον πατέρα:


Έξι χρονών: Ο πατέρας τα ξέρει όλα.


Δέκα χρονών: Ο πατέρας ξέρει πολλά.Δεκαπέντε χρονών: Ο πατέρας δεν ξέρει τίποτα.Είκοσι χρονών: Ο πατέρας ξέρει αρκετά.Τριάντα χρονών: Μπορούμε να ζητήσουμε και του πατέρα τη γνώμη.Σαράντα χρονών: Παρ' όλα αυτά ο πατέρας κάτι ξέρει περισσότερο.Πενήντα χρονών: Ο πατέρας τα ξέρει όλα.Εξήντα χρονών: Αχ! Και να ζούσε ο πατέρας και να ζητούσαμε τη γνώμη του!


πηγη