.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Η αλήθεια για τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα
Η αλήθεια για τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα
«Με τον όρο βλαστοκύτταρα περιγράφουμε ένα σύνολο από ανώριμα κύτταρα, τα οποία έχουν δύο μοναδικά χαρακτηριστικά: πρώτον πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα ή και ακατάπαυστα, και δεύτερο μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πολλούς, διαφορετικούς μεταξύ τους ιστούς. Βλαστοκύτταρα όμως ονομάζονται και άλλα είδη κυττάρων. Έτσι, ανάλογα με την ωρίμανσή τους μπορούν να διαχωριστούν σε πολλές κατηγορίες. Μπορεί να είναι: εμβρυικά, που προέρχονται από τα πρώτα στάδια της εμβρυικής ζωής, από τον αρχέγονο σχηματισμό, που λέγεται βλαστοκύστη (η χρήση αυτών κυρίως μας απασχολεί και προβληματίζει) ή να είναι λίγο πιο ώριμα, να βρίσκονται δηλ. στο μυελό των οστών του ανθρώπου ή να κυκλοφορούν στο αίμα, οπότε χαρακτηρίζονται ως πρώιμα κύτταρα (Αυτά μπορεί να δώσουν κύτταρα αίματος, οστικά ή χονδρικά κύτταρα, κύτταρα νευρικά ή κύτταρα του μυϊκού συστήματος).

Μια ενδιάμεση κατηγορία κυττάρων μεταξύ των εμβρυικών και των πρώιμων είναι τα κύτταρα που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο των νεογνών… Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα (μέχρι την 5η – 6η μέρα από τη σύλληψη – η τεχνητή γονιμοποίηση εξασφαλίζει τέτοια στους επιστήμονες – ερευνητές) δεν έχουν ακόμη «προσδιοριστεί» ποιους ιστούς (από τους περίπου διακόσιους) θα δημιουργήσουν… «υπάρχουν όμως κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση τους, όπως η δημιουργία νεοπλασιών, υποστηρίζουν άλλοι ερευνητές, όπως ο καθηγητής Ελευθέριος Τσιρίδης. Το σπουδαιότερο όμως, η χρησιμοποίησή τους σε διάφορα πειράματα, όπως θα δούμε, καταστρέφουν τη ζωή, στην πρώτη και πιο δυναμική φάση της.
Οι έρευνες στα εμβρυικά βλαστοκύτταρα άρχισαν το 1998. Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, όπως είπαμε, προέρχονται από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλ. από έμβρυο 5 ή 6 ημερών. Τότε ο αριθμός των κυττάρων είναι περίπου 100. Από τα 30-34 θα προέλθει το έμβρυο, ενώ από τα υπόλοιπα θα δημιουργηθεί ο πλακούντας. Είναι ολοδύναμα και μπορούν να δημιουργούν οποιονδήποτε ιστό του σώματος, έχουν δηλ. μεγάλη πλαστικότητα. Διαβάζουμε όμως ότι, ιδίως με τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, «γίνονται χρυσές δουλειές», πουλώντας φρούδες ελπίδες για θεραπεία πάρα πολλών ασθενειών. Έτσι διαβάζουμε: «πρώτο (λειτουργικό) έσω αυτί (λαβύρινθος) (δημιουργήθηκε) από (εμβρυικά) βλαστοκύτταρα» (πειράματα σε ποντικούς). – «Πρώτο βήμα για θεραπεία του συνδρόμου Down» (από εμβρυικά βλαστοκύτταρα - «Τα βλαστοκύτταρα χαρίζουν φώς» - «Δημιούργησαν και οστά από τα (εμβρυικά) βλαστοκύτταρα» - «Και αιμοφόρα αγγεία από βλαστοκύτταρα» - «Έβγαλαν δόντια με βλαστοκύτταρα», κλπ, κλπ.
Όλες αυτές οι «ανακοινώσεις - επιτυχίες» στην πραγματικότητα  βρίσκονται σε εντελώς πειραματικό στάδιο, γι’ αυτό άλλοι έγκριτοι επιστήμονες τις αρνούνται και ζητούν να διακοπούν, όπως και οι χρηματοδοτήσεις των διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων από τους Κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα π.χ. από τη χρησιμοποίηση εμβρυικών βλαστοκυττάρων σε ποντικούς για τη δημιουργία δοντιών δεν είχε τα αποτελέσματα που διακηρύσσουν, γι’ αυτό και άλλοι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν, ότι «αυτά τα δόντια (;) (που εμφανίστηκαν στους ποντικούς), δεν θα προσφέρουν καμμία καινούργια προσέγγιση ή θεραπεία». (εφημ. «Δημοκρατία» 31.07.2013).  Οι έρευνες αυτές, ακόμη, ανησυχούν ιδιαίτερα τον επιστημονικό κόσμο, για το πού δηλαδή θα οδηγηθούν… «Σοκ! Βλαστοκύτταρα και κλωνοποίηση εμβρύου. Η χρήση ανθρώπινων εμβρυικών βλαστοκυττάρων έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις… πολλοί επιστήμονες πιστεύουν, ότι η μέθοδος αυτή ανοίγει το δρόμο για την κλωνοποίηση ανθρώπων, γι’ αυτό και πρέπει να απογορευτούν οι σχετικές έρευνες» (εφημ. «Δημοκρατία» 31.07.2013).
Επαναλαμβάνουμε: Σε όλους αυτούς τους πειραματισμούς πάνω στην ανθρώπινη ζωή, το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της ΖΩΗΣ. Και αυτό συνιστά «ύβρη» και απανθρωπιά, αφού καταστρέφεται η ανθρώπινη ζωή στην πρώτη και πιο δυναμική φάση της και μάλιστα με το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας, ενώ στο βάθος υπάρχει το … χρήμα.
Όμως «είναι κάτι καλό, όταν και καλώς γίνεται», αλλά και «επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία ου σοφία» (Πλάτων).
Β. Κ. - Μ. 
Αρ. Πρωτ.: 0652
Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία έτη έχει αποφασίσει τη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών στο έμβρυο, δαπανώντας τεράστια κονδύλια προς το σκοπό αυτό. 
Η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  θα οδηγήσει μοιραία να γίνει το έμβρυο πειραματόζωο και αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης στο όνομα της επιστήμης. Κάθε πολιτική σκοπιμότητα υποστήριξης θα πρέπει να αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση των ενεργειών της ΕΕ που αποσκοπούν στην καταστροφή των ανθρώπινων εμβρύων.
Κάθε πρωτοβουλία όμως που δε σέβεται την αξία της ανθρώπινης ζωής, θίγει τον πολιτισμό μας και την υπόστασή μας.

΄Ετσι,  η ευρωπαϊκή κίνηση  πολιτών «ONE OF US» ανέλαβε την πρωτοβουλία να ευαισθητοποιήσει τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες και να συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης, έτσι ώστε να καταφέρουμε οι ίδιοι οι Πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, να επαναφέρουμε προς συζήτηση το θέμα αυτό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ανατρέψουμε την εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων .

Στόχος αυτής της κίνησης των πολιτών είναι να έχουν τη δέσμευση της ΕΕ σε όλους εκείνους τους τομείς, ώστε να μην επιτρέψουν και να μη χρηματοδοτήσουν δράσεις, που προϋποθέτουν ή εκτελούν την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων και να εφαρμόσουν κατάλληλο ελεγκτικό μηχανισμό για να διασφαλίσουν πως η χρήση των διατιθεμένων κονδυλίων δε θα αντιταχθεί ποτέ ενάντια στην ανθρώπινη ζωή.
 Αυτό είναι δυνατό να συμβεί, αφού ρητά προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ζωή της ΄Ενωσης, μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (΄Αμεση Δημοκρατία). Η διαδικασία αυτή παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της ΄Ενωσης για την εφαρμογή των συνθηκών.
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά,  με σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, στο  δικαίωμα της ζωής και της ακεραιότητας κάθε ανθρώπινης ύπαρξης από την σύλληψη, ανέλαβε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προς την ανωτέρω πρωτοβουλία με τη συλλογή υπογραφών, στο συνημμένο έντυπο.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, ώστε να συγκεντρώσουμε 16.500 υπογραφές από όλους τους ΄Ελληνες πολίτες μέχρι την πρώτη Νοεμβρίου 2013.
Μπορείτε να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας
Υπογράφοντας
·         on-line στο www.oneofus.eu (επιλέγοντας τη χώρα μας και ακολουθώντας τις οδηγίες)
·         εγγράφως στο έντυπο που ακολουθεί
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά, συστάθηκε το 1998 με σκοπό την προστασία των μητέρων εκείνων, έγγαμων ή άγαμων, κακοποιημένων ή μη, που επιθυμούν να φέρουν εις πέρας την εγκυμοσύνη τους, με σκοπό την προστασία του εμβρύου και το σεβασμό στην αξία της ζωής.
Ας σεβαστούμε όλοι την ανθρώπινη ζωή
Ας σεβαστούμε όλοι  το δικαίωμα του εμβρύου στη δική του ζωή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά    
      Η Πρόεδρος                                                                               Η Γενική Γραμματέας
Βαρβάρα Μεταλληνού                                                                          Ζαχαρούλα Γκριέλα