.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ γάμος ἔρχεται ἀπό τό δρόμο τῆς ταπείνωσης, γνωρίζοντας ὅτι παίρνεις ἄνθρωπο ἀτελῆ.