.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μοναξιά και Αρχοντική Αγάπη

συζυγική ενότητα γάμος ένωση

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος εκκινώντας από την φράση «Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ τῆς γῆς· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿· αὐτόν» στην ακολουθία του γάμου, αναλύει:

 • Την πραγματική έννοια της μοναξιάς και η θεραπεία της,
 • Πότε είναι πραγματικά μόνος ο άνθρωπος,
 • Την απολυτοποίηση του σχετικού, π.χ. του/της συντρόφου,
 • Αγάπη, σεβασμό της ελευθερίας και ζήλια,
 • Το περιεχόμενο της βοήθειας της Εύας προς τον Αδάμ,
 • Τι σημαίνει πρακτικά η ένωση άνδρα και γυναίκας σε έναν άνθρωπο με το μυστήριο του γάμου,
 • Την προσκόλληση του ανδρός προς την γυναίκα αυτού,
 • Τις γνώμες των γονέων προς τα παντρεμένα παιδιά τους,
 • Τις μικρές ρωγμές που υπεισέρχονται στην αδιάσπαστη κοινωνία του ζευγαριού στο γάμο, π.χ. ξεχωριστοί φίλοι/ες,
 • Τη διαφορά του γάμου ως ιερή αποστολή από έναν συνεταιρισμό συμφερόντων,
 • Την τραγωδία και τις συνέπειες της καταστροφής της οικογένειας.
Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος - Μοναξιά κι αρχοντική αγάπη