.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Προϋποθέσεις επιτυχίας για το Γάμο και τη συζυγία

Ο Κωνσταντίνος Γανωτής μιλάει για τα προβλήματα του Γάμου στη σημερινή εποχή και την προετοιμασία της Εκκλησίας για τους νέους για το μυστήριο του Γάμου.
πηγή