.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

- Γέροντα, μιά γνωστή μου έχει σχέσεις με κάποιον και σκέφτεται το γάμο.
- Αυτός το σκέφτεται, το θέλει;
- Έ!... Λίγο.
- Για να παντρευτεί κανείς λίγο, πρέπει να το θέλει πολύ.


Από το βιβλίο του Αθανάσιου Ρακοβαλή ''Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε...''