.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Θες να κάνεις αγόρι;

Έχουμε τη λύση!


Κι όμως υπάρχει κόσμος που αγοράζει μαντζούνια δια πάσαν νόσον και μαλακίαν!

Σημερινή αγγελία από την εφημερίδα "Κόσμος" της Λάρισας:ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ σερνικο-
βότανο σε περιορισμένη
ποσότητα για τους επι-
θυμούντες να τεκνοποι-
ήσουν αγόρι. Τηλ. 6945-
ΧΧΧΧΧΧ. (11ΧΧΧ)