.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Επιτέλους απαντήθηκε ένα αιώνια δύσκολο ερώτημα

Γιατί οι παντρεμένοι άνδρες είναι συνήθως κοιλαράδες,
ενώ οι ανύπαντροι αδύνατοι ;

- Γιατί οι ανύπαντροι μόλις γυρίσουν σπίτι βλέπουν τι έχει στο ψυγείο (τίποτα) και πέφτουν στο κρεβάτι, ενώ οι παντρεμένοι βλέπουν τι έχει στο κρεβάτι και αμέσως πέφτουν με τα μούτρα στο ψυγείο...