.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
"Η γυναίκα πλάστηκε από το πλευρό του άνδρα. 

 Δεν δημιουργήθηκε από το μυαλό του για να τον κυβερνάει.

 Ούτε από το πόδι του για να την ποδοπατάει. 

 Δημιουργήθηκε από το πλευρό του, για να είναι ισοδύναμη μ'αυτόν.

 Κάτω από το μπράτσο του, για να την προστατεύει. 

 Κοντά στην καρδιά του για να την αγαπάει".