.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010

Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια

(αγιορείτικο ανέκδοτο)

Το ακούσαμε από κάποιους πατέρες στο Άγιο Όρος και σας το μεταφέρουμε:

Ο άνδρας είναι η κεφαλή τηε οικογένειας ενώ η γυναίκα είναι ο λαιμός· και φυσικά όπου διατάξει ο λαιμός πηγαίνει το κεφάλι…