.

ΠΕΡΙ ΓΑΜOY MAΡΤΥΡΙΕΣ (και όχι μόνο)

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ὄχι ἡ ὀμορφιά, ὦ γυναίκα, ἀλλά οἱ ἀρετές εὐχαριστοῦν τοὺς ἄντρες. (Εὐριπίδης)